Dnes je nedeľa 21. júla 2019 meniny má Daniel zajtra Magdaléna

Kto je online..

Aktuálne máme 12 hosti prítomný

Uznesenia zo siedmeho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 18 Júl 2011 07:04

UZNESENIE

zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14. 7. 2011 v Čeľovciach.

 

A. Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program OZ prečítaný starostom obce s doplnkom od. p.Farbárovej riešiť

FS Čeľovčanka

- správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ

- správu hlavného kontrolóra obce o hospodárení za 1. polrok 2011

- berie na vedomie program činnosti FS Čeľovčanka na druhý polrok 2011

- berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o výkone závislej činnosti

mimo kontrolnej činnosti obce

- berie na vedomie zoznam neplatičov daní z nehnuteľnosti a neplatičov poplatkov

za TKO

 

B: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 7.1/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra obce v rozsahu 0,15

5 poslancov bolo za, M. Baláž sa zdržal, M. Rusnák neprítomný .

 

UZNESENIE č. 7.2/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program činnosti hlavnej kontrolórky obce na

2. polrok 2011 v rozsahu prednesenom hlavnou kontrolórkou obce /6 poslancov za/.

 

 

Zapísal: JUDr. B. Ferjo

 

                                                                                                        Ing. Ján Michalko

                                                                                                                  starosta