Dnes je pondelok 21. septembra 2020 meniny má Matúš zajtra Móric

Kto je online..

Aktuálne máme 23 hosti prítomný

Uznesenia z deviateho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 01 December 2011 10:45

UZNESENIE

z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 28.11. 2011 v Čeľovciach.

 

A. Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

- program zasadnutia prednesený starostom obce s dodatkom od. p. Vojtka

/ návrh na odmenu pre riaditeľku MŠ za vystúpenie na akcii /“ Úcta k starším“/

a od p. Sabovej /vianočné vystúpenie – vianočné koledy/

- berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia OZ

- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej

finančnej kontroly č.6/2011

- berie na vedomie správu predsedníčky finančnej komisie o kontrole

- berie na vedomie podnety Komisie pre ochranu verejného poriadku

- berie na vedomie konanie stolnotenisového turnaja na 11.12.2011

 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 9.1/2011 - ktorým sa schvaľuje/prijíma/ VZN obce Čeľovce č. 2/2011

o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených obcou / 6 za, Baláž

neprítomný/.

 

UZNESENIE č.9.2/2011 - schvaľuje, nákup KUKA nádob v počte 30 ks/ 6 za/

 

UZNESENIE č.9.3/2011 – schvaľuje , aby sa priestory kultúrnej sály využívali

na športové účely /6za/

 

UZNESENIE č. 9.4/2011 – neschvaľuje konanie akcie v kultúrnom dome na 31.12.2011

5 proti, 1 sa zdržal hlasovania - Rusnák/

 

UZNESENIE č. 9.5/2011 – OZ neschválilo odmenu riaditeľke MŠ za vystúpenie detí na

akcii „Úcta k starším“/ 2 za p. Vojtko, JUDr. Ferjo, 2 proti – Sabová, Farbárová, 2 sa zdr-

žali p. Zubko , p. Rusnák./

 

C. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

 

Starostu obce zabezpečiť ceny a občerstvenie na stolnotenisový turnaj do

výšky 60,- euro.

 

 

Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

 

Separovaný zber

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4