Dnes je štvrtok 21. januára 2021 meniny má Vincent zajtra Zora

Kto je online..

Aktuálne máme 5 hosti prítomný

Zápisnica z desiateho zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 23 December 2011 14:23

ZÁPIS

z desiateho zasadnutia OZ konaného dňa 14. 12. 2011

 

 

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Návrh VZN o daní z nehnuteľností, ostatných miestnych

daniach a o miestnom poplatku

5. Zhodnotenie úloh a prác za rok 2011

6. Odmeny pre poslancov, starostu a hlavnú kontrolórku obce

7. Rôzné:  - informácia o daní a poplatkov k 14.12.2011

                   - informácia o turnaju v stolnom tenise

                   - ukončenie roka 2011

                   - zakúpenie lopty

 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva . Prítomní boli všetci

poslanci obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov boli určení JUDr. B. Ferjo a J. Sabová

Za overovateľov zápisnice boli určení . M. Baláž, M. Zubko

 

K bodu 3/

 

Starosta obce prečítal správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia OZ.

 

K bodu 4/

 

Návrh VZN na rok 2012 o daní z nehnuteľnosti, miestnych daniach a o miestnom

poplatku.

 

VZN obce Čeľovce na rok 2012 ostáva nezmenené.

 

K bodu 5/

 

Zhodnotenie úloh a prác za rok 2011

 

Starosta obce prečítal správu o vykonaných prácach a úlohách v roku 2011.

 

K bodu 6/

 

Odmeňovanie poslancov , starostu obce a hlavnej kontrolórky obce.

 

Boli prijaté uznesenia o odmenách pre komisie z radov občanov a bola pre nich

vyčlenená čiastka 100 euro z odmien pre poslancov OZ.

 

Poslanci schválili poslanecké odmeny podľa účasti na zasadnutiach obecného

zastupiteľstva, ktoré starosta obce rozdelí v celkovej výške 1 500,- euro.

 

Poslanci sa dohodli na tajnom hlasovaní pre udelenie odmien starostovi obce

v %. Starostovi obce OZ schválilo odmenu vo výške 4,5 % z VZ od 1.1.2011 do

31.5.2011.

 

Pre hlavnú kontrolórku obce bola schválená odmena vo výške 9,29 % VZ

od 1.1.2011 do 31.12.2011.

 

Zapísala: Sabová

                                                                                                  Ing. Ján Michalko

                                                                                                           starosta

 

 

 

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31