Dnes je sobota 08. augusta 2020 meniny má Oskár zajtra Ľubomíra

Kto je online..

Aktuálne máme 9 hosti prítomný

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ konaného dňa 30. augusta 2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 07 September 2012 07:13

ZÁPIS

z piateho zasadnutia OZ konaného dňa 30.8. 2012

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 3/2012, Návrh

plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie

2. polroka 2012

5. Prejednanie financovania neuhradených faktúr za rok 2011,2012

a kapitálové výdavky

6. Prejednanie akcie „ Mesiac úcty k starším“

7. Informácia o plnení rozpočtu k 8/2012

8. Platenie daní a poplatkov

9. Rôzné- stravné MŠ

 

K bodu 1/

 

Starosta obce  privítal prítomných na piatom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov na tomto zasadnutí boli určení: JUDr. Ferjo a p. Sabová.

Za overovateľov boli určení : p. Vojtko a p. Rusnák.

 

K bodu 3/

 

Kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia prečítal Ing. Michalko - starosta obce.

 

K bodu 4/

 

Správu o výsledku finančnej kontroly predniesla Mgr. Mihucová – hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti na 2 polrok 2012 bol schválený.

 

K bodu 5/

 

K prejednaniu financovania neuhradených faktúr za rok 2011, 2012 a kapitálové výdavky bol prednesený návrh na dobratie úveru 16 000 eur, tento návrh bol schválený.

P.Baláž navrhol napísať list na Ministerstvo financií a zaslať spolu s uznesením ohľadom

finančných problémov v obci.

 

K bodu 6/

 

Prejednanie akcie „Mesiac úcty k starším“.

Akcia sa uskutoční formou relácie v miestnom rozhlase.

 

K bodu 7/

 

Starosta obce informoval prítomných o plnení rozpočtu ku 8/2012.

 

K bodu 8/

 

Pri prejednaní platenia daní a poplatkov sa poslanci zhodli na tom , aby neplatiči boli

vyzvaní písomnou formou, určiť dátum splatnosti a v prípade nezaplatenia budú zverejnení na obecnej tabuli.

 

K bodu 9/

 

Stravné v ŠJ pri Materskej škole bolo navrhnuté z 1,06 na 1,12 euro. Vedúca školskej

jedálne má doložiť k uzneseniu výpočet stravnej jednotky.

 

 

Zapísala: Sabová

                                                                                             Ing. Ján Michalko

                                                                                                      starosta

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6