Dnes je nedeľa 31. mája 2020 meniny má Petronela/Petrana zajtra Žaneta

Kto je online..

Aktuálne máme 9 hosti prítomný

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 15. novembra 2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 21 November 2012 21:39

ZÁPIS

zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 15.11. 2012

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Návrh VZN o daní z nehnuteľností, ostatných miestnych daniach

a o miestnom poplatku TKO a DSO / je na inernete/

5. VZN o úhradách za poskytované služby obcou/ je na internete/

6. Informácia o Základnej škole Čeľovce na šk. rok 2013/2014

7. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2013

8. Rôzné – dane a poplatky

                  Vianoce a Silvester

                  sála na vianočné sviatky

 

 

K bodu 1/

 

V úvode zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných

poslancov a otvoril šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 2/


Za zapisovateľov zasadnutia boli určení: JUDr. B.Ferjo, p. J.Sabová

Za overovateľov zápisnice boli určení: M.Zubko a B.Farbárová

 

K bodu 3/

 

Starosta obce prečítal správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 4/

 

VZN o daní z nehnuteľnosti, ostatných daniach a o miestnom poplatku TKO

a DSO. Sadzba u daní z nehnuteľnosti ostáva nezmenená aj na rok 2013 a poplatok

za TKO sa zvyšuje na rok 2013 na 4 eur na osobu a za nákup každého ďalšieho žetonu

na 1 eur.

 

K bodu 5/

 

Úhrady za poskytované služby obcou sú rozpísané v sadzobníku poplatkov, ktorý

sa nachádza na internete a je vyvesený aj na úradnej tabuli obce.

 

K bodu 6/

 

Informácia o Základnej škole Čeľovce na školský rok 2013/2014.

 

K bodu 7/

 

Informácia o rozpočte na rok 2013.

Rozpočet pripraviť spoločne v januári v určený termín po uzávierke.

 

K bodu 8/

 

Dane a poplatky

 

Neplatiči budú riešení cestou exekútora / r. 2010, 2011/ .

 

K bodu 9/

 

Vianoce - podľa záujmu

Silvester – podľa záujmu

 

Zapísala: J. Sabová

 

                                                                                                     Ing. Ján Michalko

                                                                                                             starosta

 

Separovaný zber

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31