Dnes je utorok 22. septembra 2020 meniny má Móric zajtra Zdenka

Kto je online..

Aktuálne máme 7 hosti prítomný

Uznesenia zo siedmeho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 17 December 2012 13:36

UZNESENIE

zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 11.12. 2012 v Čeľovciach.

 

Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkom od p. JUDr. B.Ferja -

informácia o exekučnom konaní, B.Farbárová – vypúšťanie žumpy, výrub stromov

- kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

obecného zastupiteľstva

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2013

- zhodnotenie úloh a prác za rok 2012

- informácia o stave finančných prostriedkov a záväzkov obce k 11.12.2012

- berie na vedomie ponuku pozemku pod DOVP

- berie na vedomie informáciu o daniach a poplatkoch k 11.12.2012

- berie na vedomie informáciu o konaní stolnotenisového turnaja dňa 22.12.2012

o 14 hod.

- berie na vedomie informáciu o nákladoch na exekučné konanie

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 7.1/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce na 1. polrok 2013.

 

UZNESENIE č. 7.2/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 1/2012 o daní z nehnuteľností

/6 za/

 

UZNESENIE č. 7.3/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Čeľovce č.2/2012 o daní za psa /6 za/

 

UZNESENIE č. 7.4/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 3/2012 o daní za užívanie verej-

ného priestranstva / 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.5/2012 schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 4/2012 o miestnej daní za

predajné automaty / 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.6/2012 schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 5/2012 o miestnej daní za

nevýherné hracie prístroje / 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.7/2012 schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 6/2012 o miestnom poplatku

za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 

UZNESENIE č. 7.8/2012 schvaľuje návrh výšky príspevku v materských školách stanovený

VZN obce Čeľovce č.2/2011 v § ods. 1 na výšku 4 eur(za mesiac/ 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.9/2012 schvaľuje VZN č. 8/2012 o úhradách za služby poskytnuté obcou

/ 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.10/2012 schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 5 %

z hrubej mzdy za obdobie od 1.1.2012 – 31.12.2012.

 

UZNESENIE č. 7.11/2012 schvaľuje odmenu pre zamestnancov MŠ vo výške 400 eur

/ 5 za, Vojtko sa zdržal/

 

UZNESENIE č. 7.12/2012 schvaľuje odmeňovanie poslancov podľa účastí na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

 

 

 

Zapísal: JUDr. B.Ferjo

                                                                                                        Ing. Ján Michalko

                                                                                                                 starosta

 

Separovaný zber

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4