Dnes je utorok 22. septembra 2020 meniny má Móric zajtra Zdenka

Kto je online..

Aktuálne máme 13 hosti prítomný

Zápisnica z druhého zasadnutia OZ konaného dňa 4.4.2013 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 08 Apríl 2013 09:45

ZÁPIS

z druhého zasadnutia OZ konaného dňa 4. 4. 2013Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II.

polrok 2012

5. Schválenie príspevku na CVČ Trebišov

6. Informácia o zmluve na internet

7. Odpredaj pozemku parcele č. 2 vo výmere 607 m2

pre Michala Kopas /pozemok nebohý Haščák/

8. Stanovisko k rozhodnutiu RÚVZ ku školskej jedálni

9. Rôzné : - dane a poplatky za rok 2012

  • Deň Matiek


 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal prítomných

na tomto zasadnutí.

 

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov a overovateľov zápisnice boli určení:


Zapisovatelia: JUDr. Branislav Ferjo, Jana Sabová

Overovatelia zápisnice: Marián Zubko, Marek Rusnák


K bodu 3/


Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu a kontrolu uznesení

od predchádzajúceho zasadnutia.


K bodu 4/


Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012 predniesla hlavná kontrolórka obce

Mgr. Beáta Mihucová.


K bodu 5/


V tomto bode sa rokovalo ohľadom príspevku pre CVČ v Trebišove, kde bol prijatý

návrh podľa zákona 325/2012. Príspevok bol schválený v sume 65 eur na 1 žiaka.


K bodu 6/


Informácia o zmluve na internet


Starosta obce oboznámil prítomných o odstúpení od zmluvy s Gréckokatolíckou

cirkvou Čeľovce.


K bodu 7/


Jednalo sa ohľadom odpredaja obecného pozemku vo výmere 607 m2 pre p.

Michala Kopasa /pozemok po nebohom p. Haščákovi/

Bol navrhnutý odpredaj pozemku za 1 euro – návrh nebol schválený. Bolo navrhnu-

tých 600 eur za uvedený pozemok a tento návrh bol schválený / 4 za, 1 sa zdržal – Sabová/


K bodu 8/


Stanovisko k rozhodnutiu RÚVZ ku školskej jedálni bolo následovné:


Na základe rozhodnutia RÚVZ bola obecným zastupiteľstvom schválená výmena 2 okien v školskej jedálni v termíne do 31.5.2013.


K bodu 9/


Rôzné:


nedoplatky na daní a poplatkoch za rok 2012

Deň Matiek - stanovený na 12.5.2013

riešenie Dubinskej ulice – voda

odpratanie konárov

pripomienky k pracovníkom aktivačnej činnosti

vyvesiť na autobusové zástavky zákaz lepenia inzercie


Zapísala: J. Sabová

 

                                                                              Ing. Ján Michalko

                                                                                      starosta


  

Separovaný zber

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4