Dnes je nedeľa 31. mája 2020 meniny má Petronela/Petrana zajtra Žaneta

Kto je online..

Aktuálne máme 8 hosti prítomný

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 13 December 2013 15:49

                                              UZNESENIE

                    zo  šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                         konaného dňa  2.12. 2013 v Čeľovciach.

 

   Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

-          program zasadnutia prednesený starostom obce  s doplnkami od M. Rusnáka

       stolnotenisový turnaj

 -    kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

 -    návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 1.polrok 2014

-     informáciu o programovom období  r. 2014 – 2020

-     potrebu tvorby úspor podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane

-     detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov

-     zhodnotenie  úloh a prác za rok 2013

-     informáciu o daniach a poplatkoch k 30. 11 2013

-     informáciu o žiadosti občanov k dostupnosti internetu na Kuzmickej ulici

-     potrebu kúpy chladničky pre potreby školskej jedálne

-     konanie stolnotenisového turnaja na dátum 22.12.2013 so začiatkom o 13,00 hod.

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 UZNESENIE č. 6/1/2013

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

 na obdobie 1. polrok 2014 /5 za, 2 neprítomní/

 

UZNESENIE č. 6/2/2013

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva

vo výške 1 600 eur v hrubom, podľa účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

 

UZNESENIE č. 6/3/2013

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške

5% z hrubej mzdy za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013  / 5 za, 1 nehlasoval/

 

UZNESENIE č. 6/4/2013

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu za administráciu obecnej web stránky

vo výške 300,- eur.

 

UZNESENIE č. 6/5/2013

 

 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje kúpu chladničky do školskej jedálne za cenu

 300 eur.

 

Zapísal: JUDr. B. Ferjo                                               Ing. Ján Michalko

                                                                                  starosta

 

Separovaný zber

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31