Dnes je streda 23. októbra 2019 meniny má Alojzia zajtra Kvetoslava

Kto je online..

Aktuálne máme 20 hosti prítomný

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 13 December 2013 15:49

                                              UZNESENIE

                    zo  šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                         konaného dňa  2.12. 2013 v Čeľovciach.

 

   Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

-          program zasadnutia prednesený starostom obce  s doplnkami od M. Rusnáka

       stolnotenisový turnaj

 -    kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

 -    návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 1.polrok 2014

-     informáciu o programovom období  r. 2014 – 2020

-     potrebu tvorby úspor podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane

-     detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov

-     zhodnotenie  úloh a prác za rok 2013

-     informáciu o daniach a poplatkoch k 30. 11 2013

-     informáciu o žiadosti občanov k dostupnosti internetu na Kuzmickej ulici

-     potrebu kúpy chladničky pre potreby školskej jedálne

-     konanie stolnotenisového turnaja na dátum 22.12.2013 so začiatkom o 13,00 hod.

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 UZNESENIE č. 6/1/2013

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

 na obdobie 1. polrok 2014 /5 za, 2 neprítomní/

 

UZNESENIE č. 6/2/2013

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva

vo výške 1 600 eur v hrubom, podľa účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

 

UZNESENIE č. 6/3/2013

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške

5% z hrubej mzdy za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013  / 5 za, 1 nehlasoval/

 

UZNESENIE č. 6/4/2013

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu za administráciu obecnej web stránky

vo výške 300,- eur.

 

UZNESENIE č. 6/5/2013

 

 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje kúpu chladničky do školskej jedálne za cenu

 300 eur.

 

Zapísal: JUDr. B. Ferjo                                               Ing. Ján Michalko

                                                                                  starosta

 

Separovaný zber

október 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3