Dnes je streda 05. augusta 2020 meniny má Hortenzia zajtra Jozefína

Kto je online..

Aktuálne máme 16 hosti prítomný

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 07.08.2014 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 August 2014 07:35

                                                  ZÁPIS

                  zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 7 .8. 2014.

 

 

Program :  1.  Otvorenie zasadnutia

                    2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                    3.  Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

                         od predchádzajúceho zasadnutia

                    4.  Návrh na rozpočtové opatrenia

                    5.  Opätovné prejednanie predaja požiarnickej AVIE

                    6.  Stanovisko k projektovému zámeru využitia geotermálnej

                         energie v obci

                    7.  Určenie úväzku starostu obce na volebné obdobie r. 2014-2018

                    8.  Určenie počtu poslancov na volebné obdobie r. 2014-2018

                    9.  Rôzné: RS – strecha

                                              výlet do Maďarska   

 

K bodu 1/

 

        Starosta obce otvoril štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal prítomných

poslancov na jeho zasadnutí.     

 

K bodu 2/

 

       Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľmi zápisnice boli určení:

 

JUDr. B. Ferjo a B. Farbárová.

 

K bodu 3/

 

       Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu a kontrolu uznesení od predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.      

 

K bodu 4/

 

       V ďalšom bode programu predniesol starosta obce návrh na rozpočtové opatrenia

pripravené aparátom obecného úradu a tieto boli v príjmovej a výdavkovej časti jednohlasne

schválené.

 

K bodu 5/

 

       Spracovaný návrh plánu úloh na 2. polrok 2014 hlavnou kontrolórkou obce Mg. B.Mihucovou prečítal starosta obce Ing. Ján Michalko a tento bol jednohlasne schválený.

 

K bodu 6/

 

      Opätovné prejednanie požiarnickej AVIE.

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 3.3/2014 a starostu obce poveruje, aby

prejednal ďalšie kroky ohľadom postupu s nakladaním majetku obce s OR HaZZ Trebišov.

 

K bodu 7/

 

       Starosta obce  informoval obecné zastupiteľstvo s projektovým zámerom firmy MIDIA

ENERGIA a poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili súhlas s uvedeným

zámerom.

 

K bodu 8/

 

      Určenie úväzku starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo schválili plný úväzok starostu obce na volebné obdobie r. 2014-2018

/  4 poslanci boli za, 1 sa zdržal hlasovania/.

 

K bodu 9/

 

      Určenie počtu poslancov obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo počet poslancov na volebné obdobie r. 2014-2018 jednohlasne

na 7 poslancov.

 

        Starosta obce  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil štvrté

zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

Zapísala: B. Farbárová

 

                                                                                          Ing. Ján Michalko

                                                                                               starosta                          

                    

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6