Dnes je piatok 22. januára 2021 meniny má Zora zajtra Miloš

Kto je online..

Aktuálne máme 8 hosti prítomný

Uznesenia z druhého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Nedeľa, 15 Marec 2015 20:42

UZNESENIA

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 11. 3. 2015 v Čeľovciach    

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:

 

-program zasadnutia prednesený starostkou obce s doplnkom v bode rôzné –

-návrh sadzobníka poplatkov, informácia o výrube drevín

-poveruje Mgr. Hlebaška Š. vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva

-kontrolu uznesení od predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2015

-správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015

-informáciu o podnikateľskom zámere PaedDr. Stanislavy Romanovej

-informáciu k verejnému obstarávaniu

-informáciu k DHZ o pridelení identifikátora

-informáciu o vývoze žumpy v obci

-informáciu o potrebe vykonania zásypových prác štrkom na ceste na záhumní

-informácia o kamerovom systéme

-informácia o zmene hodnoty hlavného ističa pred elektromerom

-informácia o výzvach na realizáciu projektov

-informácia o kúpe závesov do kultúrneho domu

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE  č. 2.1/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obce Čeľovce

/ 7za /

UZNESENIE  č. 2.2/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Čeľovciach

/ 7 za/

 

UZNESENIE č. 2.3/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačný poriadok obecného úradu v Čeľovciach

/ 7 za /

 

UZNESENIE č. 2.4/2015

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k uzneseniu č.1.3/2015 / 7 za /

 

UZNESENIE č. 2.5/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vnútorné členenie obecných komisií /kultúrno-športovej,

na ochranu verejného poriadku a finančnej /7 za/

 

UZNESENIE č. 2.6/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu na používanie motorového vozidla /7 za/

 

UZNESENIE č. 2.7/2015

Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas PaedDr. Stanislavy Romanovej s plánovanými

podnikateľskými aktivitami v obci Čeľovce v zmysle žiadosti zo dňa 5.3.2015  /7 za/.

 

UZNESENIE č. 2.8/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Sadzobník poplatkov od roku 2015.

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce/ hlavnú kontrolórku obce

 

 - uzatvorením havarijného poistenia na obecné motorové vozidlo

-  vykonaním kontroly hospodárnosti prevádzky obecného motorového vozidla na obdobie

   raz za pol roka.

-  poveruje Ing. Tomáša Vojtka zaktivizovaním činnosti DHZ v obci Čeľovce

-  poveruje p. Petra Mudrého opravou strechy na Dome smútku

 

 

Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

 

 

 

                                                                                        Jana Sabóvá

                                                                                      starostka obce

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31