Dnes je pondelok 21. septembra 2020 meniny má Matúš zajtra Móric

Kto je online..

Aktuálne máme 10 hosti prítomný

Uznesenia z piateho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 18 September 2015 12:33

                                                UZNESENIA

                      z  piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                         konaného dňa 11. 9. 2015 v Čeľovciach    

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:

- program zasadnutia prednesený starostkou obce s doplnkami od starostky obce-

   informácia k novému zákonu o odpadoch, Ing. Volkai – koncepcia rozvoja obce

-  kontrolu uznesení od predchádzajúceho zasadnutia OZ

-  návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce za obdobie 2. polroka

   2015

-  správu o obecnom  motorovom vozidle Škoda FABIA

-  termín konania Mesiaca úcty k starším na 25.10.2015, program podujatia, začiatok

   o 14,00 hod.

- návrh na odkúpenie pozemku bývalého športového ihriska

- informácia o schválenom zákone o odpadoch účinnom od 1.1.2016

- informácia o prácach v MŠ

- informácia o kompostovisku

- informácia o kamerovom systéme v obci

- informácia o Dome smútku

- informácia o Koncepcii rozvoja obce

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 5.1/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

na obdobie 2. polrok 2015 /6 za /.

 

UZNESENIE č. 5.2/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2015 k rozpočtu obce Čeľovce

na rok 2015 / 6 za /.

 

UZNESENIE č. 5.3/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostky obce Čeľovce v zákonom stanovenej výške

t. j. 1 416,- eur / 6 za/.

 

UZNESENIE č. 5.4/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plánované spolufinancovanie vo výške 5 % pri pripra-

vovanom projekte na domáce kompostovanie / v maximálnej hodnote cca 2 217,64 eur

/ 6 za/.

 

 

 

Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

 

                                                                                                 Jana Sabóvá

                                                                                                starostka obce

 

Separovaný zber

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4