Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 7 hosti prítomný

Uznesenia z desiateho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 23 December 2011 14:19

UZNESENIE

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14. 12. 2011 v Čeľovciach.


A. Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

- program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkami od M. Rusnáka

/zakúpenie futbalovej lopty/

- správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia OZ

- berie na vedomie návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku

za TKO a DSO

- berie na vedomie správu o vykonaných prácach a činnostiach za rok 2011

 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 10.1/2011

Jednomyseľne schválilo odmenu pre členov komisií z radov občanov vo výške

100 euro z položky poslaneckých odmien.

 

UZNESENIE č. 10.2/2011

 Schválilo rozdeľovanie odmien poslancov podľa účastí na zasadnutiach obecného

zastupiteľstva /podľa dochádzky/

 

UZNESENIE č. 10.3/2011

 Schválilo odmenu pre starostu obce vo výške 4,5 % z hrubej mzdy od 1.1.2011 do

31.5.2011.

 

UZNESENIE č. 10.4/2011

Schválilo odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 9,29% z hrubej mzdy

od 1.1.2011 do 31.12.2011.

 

Zapísal. JUDr. Branislav Ferjo

                                                                                                 Ing. Ján Michalko

                                                                                                          starosta