Dnes je utorok 11. augusta 2020 meniny má Zuzana zajtra Darina

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný

Uznesenia z druhého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 08 Marec 2012 14:54

UZNESENIE

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 8. 2. 2012 v Čeľovciach


Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

- program zasadnutia prečítaný starostom obce s doplnkami od JUDr. Ferja-

poštové stredisko, informáciu od hlavnej kontrolórky obce, p.Rusnák-žiadosť

rómskych občanov, prejednanie telocvične, p. Sabová – aerobik, karneval

- berie na vedomie kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od

predchádzajúceho zasadnutia OZ

- berie na vedomie návrh plánu hlavnej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

na obdobie 1. polrok 2012

- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu

obce na roky 2012-2014 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012

- berie na vedomie informáciu o kontrole Inšpektorátu bezpečnosti práce

- berie na vedomie rozsah strán zapísaných v kronike obce

- berie na vedomie zoznam nevyplatených daní a poplatkov za rok 2011

- berie na vedomie informáciu týkajúcu sa rodinného domu p. Saba

- berie na vedomie inventarizáciu týkajúcu sa majetku obce používaným

FS Čeľovčanka

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 2.1/2012 schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

obce na 1.polrok 2012 / 6 za, 1 neprítomný/

 

UZNESENIE č. 2.2/2012 schvaľuje rozpočet obce na rok 2012 s dodatkami pre-

rokovanými počas zasadnutia zastupiteľstva / 7 za/

 

UZNESENIE č. 2.3/2012 obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 9.3/2011 pre

užívanie sály na športové účely- futbal.

 

UZNESENIE č. 2.4/2012 obecné zastupiteľstvo delegovalo na Okresné valné zhromaž-

denie delegáta DHZ okresu Trebišov člena DHZ Čeľovce p. T.Vojtka + 1 člen

 

 

Zapísal: JUDr. B.Ferjo

                                                                                                     Ing. Ján Michalko

                                                                                                             starosta