Dnes je sobota 30. mája 2020 meniny má Ferdinand zajtra Petronela/Petrana

Kto je online..

Aktuálne máme 11 hosti prítomný

Uznesenia z tretieho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 09 Máj 2012 15:43

UZNESENIE

z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 27. 4. 2012 v Čeľovciach.


Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program zasadnutia predložený starostom obce s doplnkami od p.M. Rusnáka

komunálny odpad, internet EMAX, od p. Sabovej – financovanie komisii

- kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho za-

sadnutia obecného zastupiteľstva

- správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2011 a správu o

výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2012

- informáciu o výstavbe verejného vodovodu na Dubinskej ulici

- informáciu zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného poriadku a podnet

obce na riešenie výrubu agátov

- informácia o ihrisku za skladmi DOVP

- berie na vedomie informáciu o financovaní prác, ktoré boli urobené ako práce

naviac pri chodníkoch

- berie na vedomie informáciu o daniach za rok 2011

- berie na vedomie dátum konania kultúrnej akcie Deň matiek na 20.mája 2012

o 15 hod.

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce

 

- vyčísliť výšku dane pre jednotlivých neplatičov vrátane penále a zaslať výzvy

na uhradenie dane a miestneho poplatku

- zabezpečiť kvety na Deň matiek

 

Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

                                                                                                    Ing. Ján Michalko

                                                                                                            starosta