Dnes je streda 05. augusta 2020 meniny má Hortenzia zajtra Jozefína

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný

Zápisnica z druhého zasadnutia OZ konaného dňa 14.1.2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 22 Február 2011 18:52

Zápis

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14.1.2011 v Čeľovciach.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: podľa pozvánky

K bodu 1/

V úvode zasadnutia starosta obce určil overovateľov a zapisovateľov

Za zapisovateľov boli určení : J. Sabová, Mgr. Branislav Ferjo

Za overovateľov boli určení : M. Zubko, Š. Vojtko

K bodu 2/

Akcia – krst CD.

Pozvať hostí – Úpor, Mikroregión – starosta

Skupina Čeľovčanka zabezpečí varenie, obsluhu, výzdobu sály

Starosta zabezpečí potraviny

K bodu 3/

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia. Pán Š. Vojtko navrhol finančný rozpočt písomne ku každému bodu z uplynulého obdobia – číselne. Pán Š. Vojtko navrhol čistenie autobusových zastávok formou aktivačnej činnosti 1 krát týždenne.

K bodu 4/

Správu o hospodárení obce za rok 2010 prečítala hlavná kontrolórka obce Bc. Mihucová, zároveň predniesla plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2011. Pán Vojtko predložil návrh, aby boli predkladané písomné záležitosti k správe o činnosti pre každého poslanca.

K bodu 5/

Starosta prečítal rozdelenie poslancov podľa obvodov:

1 obvod súp. č. 1-29 – Š. Vojtko

2 obvod súp. č. 30-59 – M. Zubko

3 obvod súp. č. 62-86 – J. Sabová

4 obvod súp. č. 87-116 – Mgr. Branislav Ferjo

5 obvod súp. č. 117-150 – B. Farbárová

6 obvod súp. č. 151-173 – M. Rusnák

7 obvod súp. č. od 138-celá ul. Kuzmická a Egrešská – M. Baláž

K bodu 6/

Doplnenie komisií z radov občanov:

Komisia na ochranu verejného poriadku z radov občanov zvolený p. P. Sabo

Komisia kultúrno-športová

- športová činnosť T. Vojtko

- koltúrna činnosť Adela Repovská

Finančná komisia z radov občanov – doplnenie nabudúce

K bodu 7/

Starosta prečítal pracovnú náplň pre jednotlivé komisie

p. Vojtko – doplniť kontrolu činnosti občanov na aktivačnej službe

p. Sabová – MDŽ doplniť formou miestneho rozhlasu, doplnenie športovej činnosti – cvičenie žien

K bodu 8/

Rokovací poriadok – doplnenie čl. 5 ods. 1

Program rokovania obecného zastupiteľstva

Návrh na zmenu zverejňovania programu obecného zastupiteľstva z 3 na 5 dní.

K bodu 9/

Rozpočet na rok 2011

Návrh p. Farbárovej – rozpočet zostaví starosta obce s hlavnou kontrolórkou obce

K bodu 10/

Starosta prečítal zásady odmeňovania poslancov OZ.

K bodu 11/

Bola predložená listina neplatičov dane z nehnuteľností – celkový počet 25 dlžníkov.

K bodu 12/

MS-SČK v Čeľovciach v spolupráci s OcÚ usporiada dňa 30.1.2011 karneval pre deti z našej obce.

Obecná webová stránka je v riešení.

List HaZZ obci – riešenie kontaktných údajov na KR HaZZ v Košiciach

Prejednanie povodňovej komisie, krízového štábu.

Predseda povodňovej komisie : Ing. Ján Michalko, zástupca : Mgr. Branislav Ferjo, členovia: Vojtko, Zubko, Rusnák, Baláž

Krízový štáb obce: predseda Ing. Ján Michalko, zástupca : Mgr. Branislav Ferjo, členovia: Vojtko, Zubko, Rusnák, Baláž

Prejednanie vody na Kuzmickej ulici je v štádiu riešenia.

Prejednanie zhotovenia ihriska.

Zapísala: Sabová

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6