Dnes je štvrtok 16. júla 2020 meniny má Drahomír zajtra Bohuslav

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný

Uznesenia z druhého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 22 Február 2011 18:54

UZNESENIE

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.1.2011 v Čeľovciach

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie:

- poslanci OZ jednomyseľne odsúhlasili program OZ predložený starostom obce

- návrh FS Čeľovčanka na usporiadanie posedenia pri príležitosti krstu CD

- berie na vedomie správu o činnosti OcÚ od predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2010

- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o hospodárení obce k 30.11.2010 a plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011

- poslanci OZ berú na vedomie rozdelenie poslancov do obvodov

- berie na vedomie návrh na zmenu Rokovacieho poriadku a odkladá jeho schválenie na najbližšie zasadnutie OZ

- poveruje hlavného kontrolóra obce a starostu obce zostavením návrhu rozpočtu obce do najbližšieho zasadnutia OZ

- berie na vedomie zoznam neplatičov dani z nehnuteľností a celkový nedoplatok 674,72 eur.

- berie na vedomie dátum karnevalu na deň 30.1.2011

- berie na vedomie list KR HaZZ v Košiciach – žiadosť o zaslanie kontaktných údajov

- berie na vedomie členov Krízového štábu CO

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje:

UZNESENIE č. 2/1/2011 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2011

UZNESENIE č. 2/2/2011 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo za člena komisie na ochranu verejného poriadku z radov občanov p. P. Saba

UZNESENIE č. 2/3/2011 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo za členov kultúrno-športovej komisie p. T. Vojtka, A. Repovskú

UZNESENIE č. 2/4/2011 – Obecné zastupiteľstvo schálilo pracovnú náplň komisie na ochranu verejného poriadku v rozsahu – riešiť sporné vzťahy medzi občanmi, kontrola dodržiavania VZN, vypúšťanie žúmp, kontrola miest s možnosťou výskytu odpadu, kontrola pracovníkov na aktivačnej činnosti

UZNESENIE č. 2/5/2011 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schálilo pracovnú náplň kultúrno-športovej komisie v rozsahu – zabezpečuje kultúrne a športové akcie, Deň detí, Mesiac úcty k starším, MDŽ, Deň Matiek, stolný tenis, požiarnícke akcie, futbal, hokej, cvičenie žien apod.

UZNESENIE č. 2/6/2011 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo pracovnú náplň finančnej komisie v rozsahu – kontroluje použitie finančných prostriedkov, náväznosť jednotlivých finančných krokov, platenie daní, poplatkov, kontroluje obsah uhradených faktúr, kontroluje plnenie rozpočtu, kontroluje mzdy, dohody, kontroluje splácanie úveru.

UZNESENIE č. 2/7/2011 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva prednesené starostom obce.

UZNESENIE č. 2/8/2011 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo za členov povodňovej komisie P. Zubka M., Vojtka Š., Rusnáka M., Baláža M.

Zapísal: Mgr. Branislav Ferjo

Ing. Ján Michalko

starosta

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2