Dnes je pondelok 23. septembra 2019 meniny má Zdenka zajtra Ľuboš, Ľubor

Kto je online..

Aktuálne máme 23 hosti prítomný

Sadzobník poplatkov PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Nedeľa, 15 Marec 2015 00:00

 

                                                       

                                      Sadzobník poplatkov

 

za služby poskytované Obcou Čeľovce /ceny podľa §43 občianskeho zákonníka a §3ods.1 zák.

                        NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách /   platný na rok 2019

 

1.       Poplatky za osvedčenie:

 

a / Osvedčenie  odpisu /fotokópie/,listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov ,registrov listín a zo spisov v úradnej úschove ,za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.                                 2,00 Eur

 

b/Osvedčenie podpisu na listine alebo na rovnopise, za každý podpis            2,00 Eur

 

 

2.      Poplatky za vydanie :

 

-vydanie potvrdenia o trvalom pobyte                                                                3,00 Eur

-potvrdenie o účastí na pohrebe                                                                          1,50 Eur

-poplatok za kopírovanie                                                                                    0,10 Eur

-poplatok za kopírovanie z dvoch strán                                                              0,20 Eur     

-písanie žiadosti  / 1 strana                                                                                 1,00  Eur

-životopis atď.     / 1 strana                                                                                 1,50 Eur

-vydanie osvedčenia o SHR                                                                                5,00 Eur

 

3.      Za užívanie Domu smútku:

 

-pre neobyvateľov obce t. j. tých čo tu nemajú trvalý pobyt/vrátane energií/    15 Eur/deň

 

                                                                                                                        

4.      Za vyhlásenie v miestnom rozhlase                                                       

                                   

-za reláciu v MR                                                                                                2,00  Eur

-jubilanti, blahoželania                                                                                      2,00  Eur

-užívanie VP + relácia                                                                                       4,00  Eur

 

5.      Cintorínsky poplatok za hrobové miesto na dobu 10 rokov

 

-1 hrob                                                                                                              10,00 eur

-2 hroby vedľa seba                                                                                          20,00 eur

 

 

 

    6  .Oznam zverejnený na úradnej tabuli

-občianska inzercia formát   A4                                                                       1,50 Eur /týždeň/

-reklama   formát A4                                                                                        3,50 Eur/týždeň/                

 

.

                                             

7.      Prenájom nehnuteľných vecí - jednorázový

 

Poplatok za užívanie  kulturného domu a svadobky        letné obdobie    vykurovacie obdobie                                           

 

-svadobka pre občanov obce                                        35,00 Eur/deň/                    50,00 Eur/deň/

-spoločenská zábava                                                   100,00 Eur/deň/                 150,00 Eur/deň/

-predajné akcie                                                             10,00 Eur/deň/                     15,00  Eur/deň/

-televariete, cirkus                                                        20,00 Eur/deň/                     30,00  Eur/deň/

-zasadačka                                                                     8,00  Eur/deň/                     12,00 Eur/deň/

 

        

8.      Prenájom hnuteľných vecí :

 

Pre občanov obce:

 

-stolička                                                                                                       0,20 Eur /za kus na 1deň /

-stôl                                                                                                              0,50 Eur / za kus na 1deň /

-poplatok za riad                                                                                          0,20 Eur /za kus /

-za obrusy                                                                                                     0,50 Eur /za kus/

-prívesný vozík                                                                                             4,00 Eur

-miešačka  na 1 deň                                                                                      4,00  Eur

-KUKA nádoba – odpredaj nádoby                                                             20,00 Eur

 

 

Nástroje a veci ,ktoré sú majetkom obce /pílka, elektrická píla, krovinorez, benzínová kosačka../

sa nezapožičiavajú.

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                Jana Sabóvá

                                                                                                starostka obce

 

 

 

 

 

V Čeľovciach   28.01.2019


 

 

Naša anketa

Ste spokojní s kvalitou internetu poskytovaného spoločnosťou S-Team??

Som spokojný s kvalitou internetu - 0%
Nie som spokojný s kvalitou internetu - 100%

Total votes: 8