Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 14 hosti prítomný

Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 24 Marec 2011 18:11

UZNESENIE

zo  štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa  21. 3. 2011 v Čeľovciach.


A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- program obecného zastupiteľstva s doplnkami od poslancov p. M. Zubka a p. J.Sabovej.

- správu o činnosti OcÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 7.2.2011.

- OZ berie na vedomie doplnenie komisie na vybavovanie sťažnosti – Mgr. Branislav Ferjo,

Štefan Vojtko, Marián Zubko, Bc. Beáta Mihucová.

 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 UZNESENIE č. 4. 1/2011

Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne uznesenie o výrube drevín spred budovy Obecného

úradu v počte:  tuje 6 ks , breza 1ks, slivka 1 ks a ostatnú zeleň iba upraviť.

Zodpovední:  poslanci OZ                                                                         Termín: 26.3.2011

UZNESENIE č. 4. 2/2011

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zmenu organizačného poriadku obce Čeľovce

v bode 13 ods. 2, pís. t . zmena z 500 euro na 300 euro.

UZNESENIE č. 4. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj starej AVIE do šrotu.

 UZNESENIE č. 4. 4/2011

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú  odmenu pre kronikára obce 5 eur

za 1 napísanú stranu.

 

C. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

- poslancov , aby vo svojom obvode urgovali neplatičov miestnych poplatkov a dane z nehnuteľnosti,

- správcu internetu spustením ankety na internete ohľadom  prevádzkovania obecnej knižnice.

- obecné   zastupiteľstvo poveruje  starostu obce zakúpením 2 ks regulačných ventilov, asfaltového   tmelu na zalepenie dier na streche OcÚ.

- poveruje starostu obce napísaním žiadosti na KSK vo veci opravy cesty II/552

- poveruje poslancov obecného zastupiteľstva sčítavaním psov vo svojom volebnom obvode.

 

 

 

Zapísal: Mgr. Branislav Ferjo

Ing. Ján Michalko

starosta      

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2