Dnes je sobota 26. septembra 2020 meniny má Edita zajtra Cyprián

Kto je online..

Aktuálne máme 29 hosti prítomný

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 21 Apríl 2011 07:42

Vážení občania,

 

Obvodný pozemkový úrad Trebišov ako orgán poľnohospodárskej pôdy príslušný na konanie podľa ust. § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

týmto upozorňuje všetkých vlastníkov, užívateľov a správcov poľnohospodárskych pozemkov

na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

 

Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona je každý vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy najmä:

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcii pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

c) zabezpečiť využívanie poľnohosp. pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

d) usporiadať a zosúladiť poľ. druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

 

Obvodný pozemkový úrad Trebišov vykoná v mesiaci jún - júl kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z citovaného ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Kontrola bude zameraná predovšetkým na využívanie a obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, predchádzanie výskytu a šíreniu burín na poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkoch nachádzajúcich sa v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

V prípade zistenia porušení jednotlivých ust. zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, príslušný ográn ochrany poľnohospodárskej pôdy bude postupovať podľa § 25 a § 26 uvedeného zákona a to uložením pokuty:

- za priestupok u fyzických osôb do výšky 331,93 Eur

- za správny delikt u podnikateľov od 165,90 Eur do 33.193,90 Eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

 

Separovaný zber

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Naša anketa

Ste spokojní s kvalitou internetu poskytovaného spoločnosťou S-Team??

Som spokojný s kvalitou internetu - 0%
Nie som spokojný s kvalitou internetu - 100%

Total votes: 8