Dnes je utorok 01. decembra 2020 meniny má Edmund zajtra Bibiána

Kto je online..

Aktuálne máme 13 hosti prítomný

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 23 Jún 2011 08:23

UZNESENIE

zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 15. 6. 2011 v Čeľovciach.

 

A. Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program OZ prednesený starostom obce s doplnkami v bode č. 8

dane a poplatky k dnešnému dňu, voda Kuzmicka ulica, žiadosť riaditeľky MŠ

o vymaľovanie miestnosti škôlky a úpravu školského dvora a jeho vybavenia,

cintorín – brána, nedoriešené svetlo pri pohostinstve, informácia o priekopách

na dolnom konci, informácia o úväzku hlavnej kontrolórky, stravné lístky sta-

rostu obce

- OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia OZ a kontrolu plnenia uznesení.

- OZ opätovne prejednalo územný plán obce, do budúcnosti sa tým navrhuje

nezaoberať, riešenie tejto otázky odkladá na neurčito.

- OZ berie na vedomie informáciu predsedu komisie na ochranu verejného poriadku

a životného prostredia o sťažnostiach občanov.

- OZ berie na vedomie zoznam neplatičov daní z nehnuteľností a TKO

- OZ berie na vedomie žiadosť riaditeľky MŠ o vymaľovanie priestorov MŠ

- OZ prejedná úväzok hlavnej kontrolórky obce na najbližšom zastupiteľstve

 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 6.1/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ s doplnkami v počte hlasov 6 za

/bez účasti p. Baláža/.

UZNESENIE č. 6.2/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce plat v zákonom stanovenej výške

1 269,- euro v počte hlasov 6 za.

UZNESENIE č. 6.3/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín konania kultúrnej akcie „Jánske ohne“

na 2.7.2011 o 18,00 hod. v počte hlasov 6 za.

UZNESENIE č. 6.4/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu svetla pri obecnej budove pri mlyne

za úsporne svietidlo.

UZNESENIE č. 6.5/2011

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na pozastavenie stravných lístkov pre

starostu obce v počte 1 za návrh, 5 sa zdržali hlasovania.

 

C. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

 

- starostu obce zabezpečením stravy vo forme guľášu, chlieb,občerstvenie, prostredníctvom

Pohostinstva – V. Doliničová

- poslancov obecného zastupiteľstva organizačným zabezpečením akcie „Jánske ohne“

- poveruje starostu obce vyhlásením relácie ohľadom povinnosti uhradiť miestne dane.

 

 

Zapísal: Mgr. B. Ferjo                                                                   Ing. Ján Michalko

                                                                                                                   starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3