Dnes je sobota 20. júla 2019 meniny má Iľja/Eliáš zajtra Daniel

Kto je online..

Aktuálne máme 20 hosti prítomný

Uznesenia zo štvtého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 19 Jún 2012 09:43

UZNESENIE

zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14. 6. 2012 v Čeľovciach.

 

 

Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program zasadnutia predložený starostom obce s doplnkami od starostu obce

podnet na komisiu pre ochranu verejného poriadku od. p. S.Nováka, informáciu zo

zasadnutia komisie na OVP , Rusnák – DOVP ako ďalej s ihriskom, Petríková A.

prejednanie bodov ku kronike

- kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

obecného zastupiteľstva

- podnet p. Nováka na komisiu pre OVP

- informáciu p. Petríkovej o doplnení kroniky o konkrétne body

- informáciu hlavnej kontrolórky obce o záverečnom účte obce za rok 2011

- správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2012

- berie na vedomie hlasovanie o použití finančných prostriedkov zo splateného úveru

vo výške 14 000,- eur na splatenie kapitálových výdavkov /2 za - JUDr.Ferjo , M.Baláž

Vojtko - proti, 4 sa zdržali hlasovania/

- berie na vedomie termín konania kultúrnej akcie „ Jánske ohne“ na deň 23.6.2012

- informáciu zo zasadnutia komisie na OVP

- informáciu o stave prác ohľadom ihriska

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 4.1/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2011 / 6 za , 1 neprítomný/

 

UZNESENIE č. 4.2/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parciel v celkovej výmere 130m2 za cenu

1 euro za m2, parc. č. 399/1 diel 6 o výmere 89 m2, diel 8 o výmere 40 m2 a diel 3 o výmere 1 m2

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje:

 

- starostu obce zakúpením potravín na prípravu guľašu

- starostu obce zabezpečením výčapu na Jánske ohne

 

Zapísal JUDr. Branislav Ferjo

                                                                                                        Ing. Ján Michalko

                                                                                                                 starosta

 

 

 

 

 

Separovaný zber

júl 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4