Dnes je štvrtok 28. januára 2021 meniny má Alfonz zajtra Gašpar

Kto je online..

Aktuálne máme 64 hosti prítomný

Uznesenia zo štvtého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 19 Jún 2012 09:43

UZNESENIE

zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14. 6. 2012 v Čeľovciach.

 

 

Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program zasadnutia predložený starostom obce s doplnkami od starostu obce

podnet na komisiu pre ochranu verejného poriadku od. p. S.Nováka, informáciu zo

zasadnutia komisie na OVP , Rusnák – DOVP ako ďalej s ihriskom, Petríková A.

prejednanie bodov ku kronike

- kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

obecného zastupiteľstva

- podnet p. Nováka na komisiu pre OVP

- informáciu p. Petríkovej o doplnení kroniky o konkrétne body

- informáciu hlavnej kontrolórky obce o záverečnom účte obce za rok 2011

- správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2012

- berie na vedomie hlasovanie o použití finančných prostriedkov zo splateného úveru

vo výške 14 000,- eur na splatenie kapitálových výdavkov /2 za - JUDr.Ferjo , M.Baláž

Vojtko - proti, 4 sa zdržali hlasovania/

- berie na vedomie termín konania kultúrnej akcie „ Jánske ohne“ na deň 23.6.2012

- informáciu zo zasadnutia komisie na OVP

- informáciu o stave prác ohľadom ihriska

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 4.1/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2011 / 6 za , 1 neprítomný/

 

UZNESENIE č. 4.2/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parciel v celkovej výmere 130m2 za cenu

1 euro za m2, parc. č. 399/1 diel 6 o výmere 89 m2, diel 8 o výmere 40 m2 a diel 3 o výmere 1 m2

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje:

 

- starostu obce zakúpením potravín na prípravu guľašu

- starostu obce zabezpečením výčapu na Jánske ohne

 

Zapísal JUDr. Branislav Ferjo

                                                                                                        Ing. Ján Michalko

                                                                                                                 starosta

 

 

 

 

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31