Dnes je štvrtok 28. januára 2021 meniny má Alfonz zajtra Gašpar

Kto je online..

Aktuálne máme 12 hosti prítomný

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 14. júna 2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 19 Jún 2012 09:46

ZÁPIS

zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 14.6. 2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Záverečný účet obce za rok 2011, správa o výsledku následnej finančnej

kontroly č. 2/2012

5. Žiadosť o odpredaj parc. č. 399/1 vo výmere 130 m2

6. Prejednanie financovania neuhradených faktúr za rok 2011 a 1. polrok 2012

7. Príprava akcie „ Jánske ohne“

8. Prejednanie platobných pomerov starostu obce v zmysle § 4 odsek

2 a odsek 4, zákona 253/1994 Zb. z. v znení neskorších predpisov

9. Rôzné:

– podnet na KOVP

- informácia z komisie na OVP

- informácia o pozemku

- prejednanie bodov kroniky

 

K bodu 1/

 

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva – prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

K bodu 2/

 

Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

 

Za zapisovateľov boli určení: JUDr. Branislav Ferjo a J. Sabová

Za overovateľov boli určení: Š. Vojtko a M. Zubko

 

K bodu 3/

 

Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu - čítal Ing. Ján Michalko.

 

K bodu 4/

 

Záverečný účet obce za rok 2011 a správu o výsledku finančnej kontroly č.2/2012

prečítala kontrolórka obce Mgr. Mihucová.

 

K bodu 5/

 

Žiadosť o odpredaj parc. č. 399/1 o výmere 130 m2.

Návrh odpredaj parcely v cene 1 eur za m2 – schválený.

 

K bodu 6/

 

Prejednanie financovania neuhradených faktúr – hlasovalo sa viď. uznesenie.

 

K bodu 7/

 

Prejednanie akcie Jánske ohne

 

varenie guľašu – poslanci

výčap – p.Dolinič

spýtať sa o upečenie kysnutých koláčov

 

K bodu 8/

 

Prejednanie platobných pomerov starostu obce.

Plat starostu obce sa nezvyšuje.

 

K bodu 9/

 

Sťažnosť občana p. Nováka - mládež hrá futbal a prekopujú loptu až do jeho záhrady

a ničia mu úrodu.

Kronikárka p. Petríková – súhlas o napísaní do kroniky poznatky o živote v obci,

prezývky, aktuálny stav života v obci.

 

Dotazníky občanov:

Mlynska ulica, mlyn,cesta na mlynskej ulici je v hroznom stave, praskliny na čelných stenách domov/ dôvod kamiony/

miestny rozhlas – stanoviť pevný termín hlásenia,

miestny rozhlas – oprava,,

vyčistenie miestneho potoka v spolupráci s obcou Egreš

 

Zapísala. J. Sabová

                                                                                                           Ing. Ján Michalko

                                                                                                                  starosta

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31