Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 10 hosti prítomný

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 15. novembra 2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 21 November 2012 21:39

ZÁPIS

zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 15.11. 2012

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Návrh VZN o daní z nehnuteľností, ostatných miestnych daniach

a o miestnom poplatku TKO a DSO / je na inernete/

5. VZN o úhradách za poskytované služby obcou/ je na internete/

6. Informácia o Základnej škole Čeľovce na šk. rok 2013/2014

7. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2013

8. Rôzné – dane a poplatky

                  Vianoce a Silvester

                  sála na vianočné sviatky

 

 

K bodu 1/

 

V úvode zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných

poslancov a otvoril šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 2/


Za zapisovateľov zasadnutia boli určení: JUDr. B.Ferjo, p. J.Sabová

Za overovateľov zápisnice boli určení: M.Zubko a B.Farbárová

 

K bodu 3/

 

Starosta obce prečítal správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 4/

 

VZN o daní z nehnuteľnosti, ostatných daniach a o miestnom poplatku TKO

a DSO. Sadzba u daní z nehnuteľnosti ostáva nezmenená aj na rok 2013 a poplatok

za TKO sa zvyšuje na rok 2013 na 4 eur na osobu a za nákup každého ďalšieho žetonu

na 1 eur.

 

K bodu 5/

 

Úhrady za poskytované služby obcou sú rozpísané v sadzobníku poplatkov, ktorý

sa nachádza na internete a je vyvesený aj na úradnej tabuli obce.

 

K bodu 6/

 

Informácia o Základnej škole Čeľovce na školský rok 2013/2014.

 

K bodu 7/

 

Informácia o rozpočte na rok 2013.

Rozpočet pripraviť spoločne v januári v určený termín po uzávierke.

 

K bodu 8/

 

Dane a poplatky

 

Neplatiči budú riešení cestou exekútora / r. 2010, 2011/ .

 

K bodu 9/

 

Vianoce - podľa záujmu

Silvester – podľa záujmu

 

Zapísala: J. Sabová

 

                                                                                                     Ing. Ján Michalko

                                                                                                             starosta

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2