Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 11 hosti prítomný

Uznesenia zo siedmeho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 17 December 2012 13:36

UZNESENIE

zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 11.12. 2012 v Čeľovciach.

 

Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkom od p. JUDr. B.Ferja -

informácia o exekučnom konaní, B.Farbárová – vypúšťanie žumpy, výrub stromov

- kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

obecného zastupiteľstva

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2013

- zhodnotenie úloh a prác za rok 2012

- informácia o stave finančných prostriedkov a záväzkov obce k 11.12.2012

- berie na vedomie ponuku pozemku pod DOVP

- berie na vedomie informáciu o daniach a poplatkoch k 11.12.2012

- berie na vedomie informáciu o konaní stolnotenisového turnaja dňa 22.12.2012

o 14 hod.

- berie na vedomie informáciu o nákladoch na exekučné konanie

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 7.1/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce na 1. polrok 2013.

 

UZNESENIE č. 7.2/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 1/2012 o daní z nehnuteľností

/6 za/

 

UZNESENIE č. 7.3/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Čeľovce č.2/2012 o daní za psa /6 za/

 

UZNESENIE č. 7.4/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 3/2012 o daní za užívanie verej-

ného priestranstva / 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.5/2012 schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 4/2012 o miestnej daní za

predajné automaty / 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.6/2012 schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 5/2012 o miestnej daní za

nevýherné hracie prístroje / 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.7/2012 schvaľuje VZN obce Čeľovce č. 6/2012 o miestnom poplatku

za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 

UZNESENIE č. 7.8/2012 schvaľuje návrh výšky príspevku v materských školách stanovený

VZN obce Čeľovce č.2/2011 v § ods. 1 na výšku 4 eur(za mesiac/ 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.9/2012 schvaľuje VZN č. 8/2012 o úhradách za služby poskytnuté obcou

/ 6 za/

 

UZNESENIE č. 7.10/2012 schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 5 %

z hrubej mzdy za obdobie od 1.1.2012 – 31.12.2012.

 

UZNESENIE č. 7.11/2012 schvaľuje odmenu pre zamestnancov MŠ vo výške 400 eur

/ 5 za, Vojtko sa zdržal/

 

UZNESENIE č. 7.12/2012 schvaľuje odmeňovanie poslancov podľa účastí na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

 

 

 

Zapísal: JUDr. B.Ferjo

                                                                                                        Ing. Ján Michalko

                                                                                                                 starosta

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2