Dnes je pondelok 13. júla 2020 meniny má Margita zajtra Kamil

Kto je online..

Aktuálne máme 19 hosti prítomný

Zápisnica z prvého zasadnutia OZ konaného dňa 7.1.2014 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 13 Január 2014 16:23

ZÁPIS

z prvého zasadnutia OZ konaného dňa 7. 1. 2014Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Uznesenie k programovému rozpočtu

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu r. 2014

6. Rozpočet obce na rok 2014

7. Úlohy obce na rok 2014

8. Rôzné: dane a poplatky ku 31.12.2013

p. Šamun - priekopa

návrh na kúpu auta

internet - zlepšiť služby

 

 

 


 

K bodu 1/


Starosta obce na prvom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkým

prítomným poslancom zablahoželal do nového roka a otvoril tak jeho prvé zasadnutie.


K bodu2/


Za zapisovateľov zápisnice boli určení : J. Sabová a B. Farbárová

Za overovateľov zápisnice boli určení. Š. Vojtko a M. Rusnák.


K bodu 3/


Správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia a kontrolu uznesení

prečítal starosta obce Ing. Ján Michalko.


K bodu 4/


V tomto bode programu bolo prijaté uznesenie, ktorým obce do 2000 obyvateľov nemusia

uplatňovať programový rozpočet obce /zákon 426/2013/.


K bodu 5/


Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2014 predniesla Mgr.

B. Mihucová a v jeho závere odporučila uvedený rozpočet schváliť.


 

K bodu 6/


Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený. Štyria poslanci boli za, jeden poslanec bol proti

/p. Vojtko/.


K bodu 7/


Úlohy obce na rok 2014


Pokračovanie výstavby verejného vodovodu, multifunkčné ihrisko, PHSR, osvetlenie

obecnej pivnice, projekt na chodníky k rómskej osade, pozemok DOVP – skontaktovať

sa s majiteľmi budovy za účelom odpredaja, závesy do KD, MŠ.


K bodu 8/


Dane a poplatky za rok 2013

Daň z nehnuteľnosti, za psa a poplatky za tuhý komunálny odpad k 31.12. 2013 sú

nevyplatené v sume cca 900 eur.


K bodu 9/


p. Šamun – písomné upozornenie od starostu obce ohľadom vypúšťania žumpy do

obecnej priekopy

internet – pravidelná obšírnejšia aktualizácia obecnej stránky - JUDr. B. Ferjo

kúpa motorového vozidla pre obecný úrad do 3 000 eur –obecné zastupiteľstvo od-

súhlasilo kúpu osobného motorového vozidla pre obecný úrad


 

Zapísala: J. Sabová


                                                                                          Ing. Ján Michalko

                                                                                                   starosta

 

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2