Dnes je sobota 20. júla 2019 meniny má Iľja/Eliáš zajtra Daniel

Kto je online..

Aktuálne máme 21 hosti prítomný

Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 August 2014 14:41

                                              UZNESENIE

                    zo štvrtého  zasadnutia  obecného zastupiteľstva

                                 konaného  dňa  7. 8. 2014

 

 

   Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

-         program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkami od JUDr. B. Ferja

      zájazd do Maďarska

-         kontrolu uznesení a správu o výsledku činnosti OcÚ od predchádzajúceho zasadnutia

     obecného zastupiteľstva

-         návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

UZNESENIE č. 4.1/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014 / 4 za, 3 neprítomní/.

 

UZNESENIE č. 4.2/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014

/ 4 za, 3 neprítomní/

 

UZNESENIE č. 4.3/2014

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3.3/2014.

 

UZNESENIE č. 4.4/2014

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom výstavby geotermálnej elektrárne spoločnosti

MIDIA ENERGIA v katastrálnom území Čeľovce / 5 za, 2 neprítomní/.

 

UZNESENIE č. 4.5/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok starostu obce na volebné obdobie r. 2014-2018

 plnom rozsahu – 1,0.

 

UZNESENIE č. 4.6/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov OZ na volebné obdobie r. 2014-2018

v počte 7.

 

Obecné zastupiteľstvo ukladá:

 

Starostovi obce, aby prejednal s OR H a ZZ v Trebišove ďalšie kroky týkajúce sa

požiarnickej AVIE.

 

 

Zapísal: JUDr. B. Ferjo                                                   Ing. Ján Michalko

                                                                                           starosta obce

 

Separovaný zber

júl 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4