Dnes je streda 05. augusta 2020 meniny má Hortenzia zajtra Jozefína

Kto je online..

Aktuálne máme 21 hosti prítomný

Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 August 2014 14:41

                                              UZNESENIE

                    zo štvrtého  zasadnutia  obecného zastupiteľstva

                                 konaného  dňa  7. 8. 2014

 

 

   Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

-         program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkami od JUDr. B. Ferja

      zájazd do Maďarska

-         kontrolu uznesení a správu o výsledku činnosti OcÚ od predchádzajúceho zasadnutia

     obecného zastupiteľstva

-         návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

UZNESENIE č. 4.1/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014 / 4 za, 3 neprítomní/.

 

UZNESENIE č. 4.2/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014

/ 4 za, 3 neprítomní/

 

UZNESENIE č. 4.3/2014

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3.3/2014.

 

UZNESENIE č. 4.4/2014

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom výstavby geotermálnej elektrárne spoločnosti

MIDIA ENERGIA v katastrálnom území Čeľovce / 5 za, 2 neprítomní/.

 

UZNESENIE č. 4.5/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok starostu obce na volebné obdobie r. 2014-2018

 plnom rozsahu – 1,0.

 

UZNESENIE č. 4.6/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov OZ na volebné obdobie r. 2014-2018

v počte 7.

 

Obecné zastupiteľstvo ukladá:

 

Starostovi obce, aby prejednal s OR H a ZZ v Trebišove ďalšie kroky týkajúce sa

požiarnickej AVIE.

 

 

Zapísal: JUDr. B. Ferjo                                                   Ing. Ján Michalko

                                                                                           starosta obce

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6