Dnes je sobota 06. júna 2020 meniny má Norbert zajtra Róbert

Kto je online..

Aktuálne máme 18 hosti prítomný

Zápisnica zo piateho zasadnutia OZ konaného dňa 30.09.2014 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 07 Október 2014 17:28

                                                  ZÁPIS

                  z piateho zasadnutia OZ konaného dňa 30. 9. 2014.

 

 

Program :   1.  Otvorenie zasadnutia

                     2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                     3.  Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

                          od predchádzajúceho zasadnutia

                     4.  Žiadosti občanov ohľadom pozemku,

                          verejného vodovodu  a budov DOVP

                     5.  Mesiac úcty k starším - akcia   

                     6.  Rôzné: pozemok č. 1102

                 

 

 

K bodu 1/

 

     Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva  na jeho piatom zasadnutí

a otvoril  jeho zasadnutie.

 

K bodu 2/

 

     Za zapisovateľov boli určení:  p. J. Sabová a JUDr. B.Ferjo                 

     Za overovateľov  zápisnice boli určení:  M. Baláž a M. Zubko

 

K bodu 3/

 

     Kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce.

 

K bodu 4/

 

     Prejednanie žiadosti ohľadom pozemkov a verejného vodovodu.

 

Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku podaná p. H. Dulovou a

Máriou Jackovou – Trebišov. Žiadosť bola prejednaná obecným zastupiteľstvom, ktoré

neprejavilo záujem o odkúpenie pozemku parcely č. 407/1.

Žiadosť o dokončenie vodovodu na Kuzmickej ulici. Obecné zastupiteľstvo poverilo

starostu obce zistiť náklady na stavbu vodovodu o zaslať  žiadosť na environmentálny fond.

Žiadosť o odkúpenie budovy DOVP.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou  k plánovaným podnikateľským zámerom. 

 

K bodu 5/

 

    V uvedenom bode bola prejednaná akcia Mesiac úcty k starším. Boli návrhy ohľadom

termínu konania - pred alebo po voľbách. Návrh s dátumom 26.10.2014  neprešiel. Obecné

zastupiteľstvo  odsúhlasilo nákup vecných darčekov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

a tieto darčeky budú  poslanci roznášať po svojich obvodoch.

 

Rôzné:

 

Pozemok parcela č. 1102 – odkúpenie pozemku p. Mariánom Balážom – v štádiu riešenia.

 

 

       

Zapísala: J. Sabóvá

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Ján Michalko

                                                                                          starosta  obce

 

Separovaný zber

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5