Dnes je štvrtok 28. januára 2021 meniny má Alfonz zajtra Gašpar

Kto je online..

Aktuálne máme 6 hosti prítomný

Zápisnica zo piateho zasadnutia OZ konaného dňa 30.09.2014 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 07 Október 2014 17:28

                                                  ZÁPIS

                  z piateho zasadnutia OZ konaného dňa 30. 9. 2014.

 

 

Program :   1.  Otvorenie zasadnutia

                     2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                     3.  Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

                          od predchádzajúceho zasadnutia

                     4.  Žiadosti občanov ohľadom pozemku,

                          verejného vodovodu  a budov DOVP

                     5.  Mesiac úcty k starším - akcia   

                     6.  Rôzné: pozemok č. 1102

                 

 

 

K bodu 1/

 

     Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva  na jeho piatom zasadnutí

a otvoril  jeho zasadnutie.

 

K bodu 2/

 

     Za zapisovateľov boli určení:  p. J. Sabová a JUDr. B.Ferjo                 

     Za overovateľov  zápisnice boli určení:  M. Baláž a M. Zubko

 

K bodu 3/

 

     Kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce.

 

K bodu 4/

 

     Prejednanie žiadosti ohľadom pozemkov a verejného vodovodu.

 

Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku podaná p. H. Dulovou a

Máriou Jackovou – Trebišov. Žiadosť bola prejednaná obecným zastupiteľstvom, ktoré

neprejavilo záujem o odkúpenie pozemku parcely č. 407/1.

Žiadosť o dokončenie vodovodu na Kuzmickej ulici. Obecné zastupiteľstvo poverilo

starostu obce zistiť náklady na stavbu vodovodu o zaslať  žiadosť na environmentálny fond.

Žiadosť o odkúpenie budovy DOVP.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou  k plánovaným podnikateľským zámerom. 

 

K bodu 5/

 

    V uvedenom bode bola prejednaná akcia Mesiac úcty k starším. Boli návrhy ohľadom

termínu konania - pred alebo po voľbách. Návrh s dátumom 26.10.2014  neprešiel. Obecné

zastupiteľstvo  odsúhlasilo nákup vecných darčekov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

a tieto darčeky budú  poslanci roznášať po svojich obvodoch.

 

Rôzné:

 

Pozemok parcela č. 1102 – odkúpenie pozemku p. Mariánom Balážom – v štádiu riešenia.

 

 

       

Zapísala: J. Sabóvá

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Ján Michalko

                                                                                          starosta  obce

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31