Dnes je pondelok 24. februára 2020 meniny má Metej zajtra Frederik/Frederika

Kto je online..

Aktuálne máme 10 hosti prítomný

Uznesenia zo piateho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 07 Október 2014 17:30

 

                                               UZNESENIE

                    z piateho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva

                                 konaného  dňa  30. 9. 2014

 

 

   Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

-  program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkami od starostu obce v bode

   4 programu: budova  DOVP, od p. Baláža pozemok č. 1102 v kat. území Čeľovce

-  žiadosť H. Dulovej a Márie Jackovej a uzatvorenie kúpnej zmluvy ohľadom pozemku parc.

   č. 407/1 v kat. území obce Čeľovce

-  žiadosť občanov Kuzmickej ulice o výstavbu vodovodu na Kuzmickej ulici

-  žiadosť  p. Romanovej  M. Dufinca   o predbežný súhlas s podnikateľským zámerom v

   obci Čeľovce

-  berie na vedomie žiadosť p. Baláža týkajúcu sa pozemku č. 1102 v katastrálnom území

   obce Čeľovce

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 5.1/2014

 

Obecné zastupiteľstvo  jednomyseľne schvaľuje súhlas s podnikateľskými  aktivitami

p. Romanovej a p. Dufinca  prednesených listom zo dňa 24.9.2014 v obci Čeľovce.

 

UZNESENIE č. 5.2/2014

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje termín konania kultúrnej akcie „ Mesiac úcty k starším“

s dátumom 26.10.2014 / 2 za, 3 proti, 2 sa zdržali/.

 

UZNESENIE č. 5.3/2014

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu darčekov v hodnote cca 6 eur za darček pre

dôchodcov s vekovou hranicou od 60 rokov.

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje:

 

  Starostu obce pre dojednanie s dodávateľom stavby verejného vodovodu vyčíslenie

  nákladov na stavbu vodovodu na Kuzmickej ulici.

 

 

 

  Zapísal: JUDr. B. Ferjo

 

                                                                               Ing. Ján Michalko

                                                                                 starosta obce

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1