Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný

Uznesenia zo piateho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 07 Október 2014 17:30

 

                                               UZNESENIE

                    z piateho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva

                                 konaného  dňa  30. 9. 2014

 

 

   Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

-  program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkami od starostu obce v bode

   4 programu: budova  DOVP, od p. Baláža pozemok č. 1102 v kat. území Čeľovce

-  žiadosť H. Dulovej a Márie Jackovej a uzatvorenie kúpnej zmluvy ohľadom pozemku parc.

   č. 407/1 v kat. území obce Čeľovce

-  žiadosť občanov Kuzmickej ulice o výstavbu vodovodu na Kuzmickej ulici

-  žiadosť  p. Romanovej  M. Dufinca   o predbežný súhlas s podnikateľským zámerom v

   obci Čeľovce

-  berie na vedomie žiadosť p. Baláža týkajúcu sa pozemku č. 1102 v katastrálnom území

   obce Čeľovce

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 5.1/2014

 

Obecné zastupiteľstvo  jednomyseľne schvaľuje súhlas s podnikateľskými  aktivitami

p. Romanovej a p. Dufinca  prednesených listom zo dňa 24.9.2014 v obci Čeľovce.

 

UZNESENIE č. 5.2/2014

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje termín konania kultúrnej akcie „ Mesiac úcty k starším“

s dátumom 26.10.2014 / 2 za, 3 proti, 2 sa zdržali/.

 

UZNESENIE č. 5.3/2014

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu darčekov v hodnote cca 6 eur za darček pre

dôchodcov s vekovou hranicou od 60 rokov.

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje:

 

  Starostu obce pre dojednanie s dodávateľom stavby verejného vodovodu vyčíslenie

  nákladov na stavbu vodovodu na Kuzmickej ulici.

 

 

 

  Zapísal: JUDr. B. Ferjo

 

                                                                               Ing. Ján Michalko

                                                                                 starosta obce

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2