Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 09.12.2014 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 31 December 2014 08:28

                                                  ZÁPIS

                  zo  šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa  9.12. 2014.

 

 

Program :   1.  Otvorenie zasadnutia

                     2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                     3.  Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

                          od predchádzajúceho zasadnutia

                     4.  Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2014

                     5.  Odmeny zamestnancom, poslancom za rok 2014

                     6.  Príprava ustanovujúceho zasadnutia

                     7.  Ukončenie volebného obdobia r. 2010 – 2014

                     8.  Rôzné: kronika, vyťahovanie žúmp z obcí od občanov,

                                      vianočný program, stolnotenisový turnaj 

 

K bodu 1/

 

         V úvode zasadnutia starosta obce privítal prítomných poslancov na jeho šiestom

zasadnutí.

 

K bodu 2/

 

         Za zapisovateľov boli určení poslanci JUDr. Branislav Ferjo a p. Jana Sabóvá.

         Za overovateľov zápisnice boli určení : Marek Rusnák a Marián Zubko.

 

K bodu 3/

 

        Správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia obecného

zastupiteľstva predniesol Ing. Ján Michalko starosta obce.

 

K bodu 4/

 

       P.Petríková Anna sa zúčastnila na zasadnutí OZ z dôvodu, že podala písomnú žiadosť

na ukončenie písania kroniky ku dňa 31.12.2014. Za rok 2013 – 2014 bolo zapísaných

31 strán.

 

K bodu 5/

 

      Správu hlavného kontrolóra k 30.11.2014 prečítala Mgr. Beáta Mihucová hlavná

kontrolórka  obce.

 

K bodu 6/

 

      Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obce za rok 2014.

 

Poslancom obecného zastupiteľstva boli navrhnuté odmeny podľa jednotlivých účastí

na zasadnutiach OZ.

 

Členom komisií boli určené odmeny vo výške 20,- eur.

Hlavnej kontrolórke obce bola navrhnutá a schválená odmena vo výške 20 % z výmeriavaceho

zakladu   obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Starostovi obce bola navrhnutá odmena vo výške 5 % avšak táto nebola obecným zastupiteľstvom schválená.

 

K bodu 7/

 

       Príprava ustanovujúceho zasadnutia – termín uskutočnenia zasadnutia bol stanovený

na 14.12.2014.

 

K bodu 8/

 

Vyťahovanie žúmp od občanov obce – podnet

Obecné zastupiteľstvo odporúča dať žiadosť na vodárenskú spoločnosť – TV.

Stolnotenisový turnaj – termín bol stanovený na 21.12.2014.

Vianočný program – termín vystúpenia deti MŠ, ZŠ a mládež obce na 28.12.2014.

 

 

 

 

Zapísala: J. Sabóvá

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Ján Michalko

                                                                                           starosta obce    

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2