Dnes je streda 05. augusta 2020 meniny má Hortenzia zajtra Jozefína

Kto je online..

Aktuálne máme 21 hosti prítomný

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Čeľovce konaného dňa 14.12.2014 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 22 Január 2015 16:22

                                                    UZNESENIE

                    z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                 obce Čeľovce zo dňa 14. 12. 2014

                                                                                                                         

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach  na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 

1.   Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

2.   Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v     

      v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  a ods. 6

      tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov.

3.   Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.

4.   Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

 

1.  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

 

                                                      U z n e s e n i e  č. 1

 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

 

A. berie na vedomie

 

1.                  výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

2.                  vystúpenie novozvoleného starostu

 

B. konštatuje, že

 

1. novozvolená starostka obce  - p. Jana Sabóvá zložila zákonom predpísaný sľub starostu

    obce.

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca

    obecného zastupiteľstva: JUDr. Branislav Ferjo, Mgr. Štefan Hlebaško, Mgr. Ondrej Kseňák,

    Ing. Ľubomír Krupský, Peter Mudrý, Ing. Tomáš Vojtko, Ing. Tomáš Volkai

 

 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastu-

    piteľstva podľa § 12 ods. 2  prvá veta, ods. 3 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom

    zriadení.

 

                                                          U z n e s e n i e  č. 2

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

 

p o v e r u j e

 

1. poslanca  Mgr. Štefana Hlebaška   zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva

   v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6

   tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.

 

                                                         U z n e s e n i e   č. 3

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

 

A. zriaďuje

 

     kultúrno – športovú komisiu

     finančnú komisiu

     komisiu na ochranu verejného poriadku

  

4. Určenie mesačného platu starostu   

 

                                                        U z n e s e n i e  č. 4

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

 

 u r č u j e

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Zb. z.  právnom  postavení a platových

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  predpisov v rozsahu

určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat                                

starostky obce p. Jany Sabóvej vo  výške 1 360,- eur.

 

    

                                                                                          

 

                                                                                   Jana Sabóvá

                                                                                  starostka obce

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6