Dnes je štvrtok 21. januára 2021 meniny má Vincent zajtra Zora

Kto je online..

Aktuálne máme 8 hosti prítomný

Uznesenia z prvého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 22 Január 2015 16:40

 

                                               UZNESENIE

                    z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva

                      konaného  dňa  20. 1. 2015  v  Čeľovciach

 

 

   Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program zasadnutia prednesený starostkou obce s doplnkami od starostky obce k rôzné:

informácia z environmentálneho fondu k rozvodu obce vody v obci, k bodu 6 – presúnuť

na nasledujúce zasadnutie OZ, od JUDr. Ferja – kronika obce

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015

- návrh rozpočtu na rok 2015

- úlohy obce Čeľovce na rok 2015

- zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  a komisií

- berie na vedomie ustanovenie poslanca  Mgr. Hlebaška za zástupcu starostu obce

- berie ne vedomie rozdelenie poslancov do poslaneckých obvodov podľa návrhu predneseného starostkou obce

- žiadosť bývalého starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky

- informáciu o zmene a doplnení zákona o miestnych daniach

- informáciu o konaní karnevalu pre deti a mládež dňa 1.2.2015

- informáciu o príprave osláv 795. výročia obce

- informáciu o odchyte psov

- žiadosť reformovanej cirkvi o výrub stromov

- informáciu Environmentálneho fondu k žiadosti predloženej obcou k rozvodu vody v obci

- informáciu k zmluve o BOZP

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 1.1/2015

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie

1.      polrok 2015 / 6 za, 1 neprítomný – T. Vojtko/

 

  UZNESENIE č. 1.2/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2015 / 6 za/

 

  UZNESENIE č. 1.3/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

  a komisií / 6 za/

 

  UZNESENIE č. 1.4/2015

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie finančnej komisie, kultúrno-športovej komisie

  a komisie na ochranu verejného poriadku. / 6za /

 

  UZNESENIE č. 1.5/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 bývalému

starostovi obce Ing. Michalkovi J. / 6 za/.

 

Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

 

 

                                                                                                  Jana Sabóvá

                                                                                                starostka obce

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31