Dnes je štvrtok 22. októbra 2020 meniny má Sergej zajtra Alojzia

Kto je online..

Aktuálne máme 55 hosti prítomný

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 03 December 2015 22:05

                                  UZNESENIA

     zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

              konaného dňa 2. 12. 2015 v Čeľovciach    

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-  program zasadnutia prednesený starostkou obce

-  kontrolu uznesení od predchádzajúceho zasadnutia OZ

-  správu o výsledku následnej finančnej kontroly

-  návrh plánu  kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

-  informáciu o miestnej daní z nehnuteľnosti

-  návrh štruktúry VZN obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

-  zhodnotenie úloh a prác  za rok 2015

-  informácia o programovom období r. 2014 – 2020, výzvy, príprava

   projektov

-  konanie akcie Sv. Mikuláš na 4.12.2015

-  žiadosť o zriadenie svetla do kaplnky pri rímskokatolíckom kostole

-  berie na vedomie dátum konania stolnotenisového turnaja na 3.1.2016

-  berie na vedomie dátum konania kultúrnej akcieˇ“ Čaro Vianoc“ na

    27.12.2015

-  informácia o činnosti FS Čeľovčanka

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  Uznesenie č. 6.1/2015

 

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok

  2016./ Za JUDr.Ferjo, Ing. Vojtko, p. Mudrý, Mgr. Kseňak, Ing.Volkai, Mgr.Hlebaško

  neprítomný: Ing. Krupský/.

 

  Uznesenie č. 6.2/2015

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k VZN obce Čeľovce č. 6/2012 o miestnom

  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady./ Za JUDr. Ferjo, Ing. Vojtko,

  p. Mudrý, Mgr. Kseňák, Ing. Volkai, Mgr. Hlebaško, neprítomný: Ing. Krupský/.

 

 Uznesenie č. 6.3/2015

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30%

 mesačného vymeriavacieho základu / za JUDr. Ferjo, Ing. Vojtko, p. Mudrý, Mgr. Kseňák,

 Ing. Volkai, Mgr. Hlebaško, neprítomný: Ing. Krupský/.

 

 Uznesenie č.6.4/2015

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny pre poslancov obce podľa zásad odmeňovania

 poslancov / za JUDr. Ferjo, Ing. Vojtko,p. Mudrý, Mgr. Kseňak, Ing. Volkai, Mgr. Hlebaško,

 neprítomný: Ing. Krupský/.

 

 

  Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

 

                                                                                       Jana Sabóvá

                                                                                     starostka obce

 

 

Separovaný zber

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1