Dnes je štvrtok 05. decembra 2019 meniny má Oto zajtra Mikuláš

Kto je online..

Aktuálne máme 6 hosti prítomný

pozvánka na OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 29 November 2019 09:13


                              OBEC  ČEĽOVCE

Obecný úrad, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce                                                                                                                                                                                           

 

Váš list číslo/zo dňa               Naše číslo              Vybavuje                   Čeľovce

                                         Kľučárová              28.11.2019

                                                                                            

                                                      P O Z V Á N K A

 

                 Starostka obce podľa §13,ods.4 písmena a/ SNR č.369/1990 Zb.z.o obecnom zriadení

                 v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa
                 uskutoční                               

                                                       dňa 02.12.2019 o 18.00  hod.

                                                       v zasadačke obecného úradu

Návrh programu:

                              1.Otvorenie zasadnutia ,určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                              2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

                              3.Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

                              4.Prezentácia činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia

                              5.Interpelácia poslancov

                              6.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1.polroka 2020

                              7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky  

                                   2021 – 2022 a návrhu rozpočtu obce na rok 2020

                              8. Návrh rozpočtu obce na rok 2020

                              9. Návrh VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  

                                  stavebnými odpadmi na území obce Čeľovce

                             10.Návrh VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

                                  odpady a drobné stavebné odpady 

                             11.Odmeny poslancov a hlavného kontrolóra obce 

                             12.Žiadosť o povolenie vstupu na pozemok a o povolenie realizácie

                                  monitorovacieho vrtu na pozemku, ktorý je vo  vlastníctve obce

                             13.Rôzne : - žiadosť o prenájom svadobky na deň 31.12.2019

                                               - informácia o havarijnom stave na budove Domu smútku

                                               - informácia o príprave veselice 2020

                                               - informácia o 800.výročí obce v roku 2020

                                               - informácia o plánovaných projektoch v roku 2020

                             14. Zhodnotenie úloh a prác za rok 2019                                                 

                             15.Informácia o prijatých uzneseniach

                             16.Záver

                                                                                                                         


                                                                                                               

                                                                                               Jana  Sabóvá

 

                                                                                              starostka obce

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

Telefón                                         E-mail                                Internet               IČO

056/6685500, 056/6685501      Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.      www.celovce.sk         00331414

 

Separovaný zber

december 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Naša anketa

Ste spokojní s kvalitou internetu poskytovaného spoločnosťou S-Team??

Som spokojný s kvalitou internetu - 0%
Nie som spokojný s kvalitou internetu - 100%

Total votes: 8