Dnes je streda 23. októbra 2019 meniny má Alojzia zajtra Kvetoslava

Kto je online..

Aktuálne máme 16 hosti prítomný

Obec Celovce
Up

Zmluvy

ID Popis Dátum Súbor Veľkosť
2018
Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny a výrobkov z nich uzavretá medzi obcou Čeľovce a M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. - miesto plnenia - Základná škola
22. Október 2018
1.63 MB

2018
Dohoda č. 18/45/054/155 uzavretá medzi obcou Čeľovce a ÚPSVaR Trebišov
22. Október 2018
6.10 MB

144/2018
Zmluva o výpožičke č. 144/2018 uzavretá medzi Slovenskou republikou zastúpenou MV SR a obcou Čeľovce s predmetom výpožičky: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. 
05. August 2018
3.24 MB

2/2018
Zmluva o dielo č. 2/2018 uzavretá medzi spol. AGGER, s.r.o. a obcou Čeľovce na predmet diela - zhotovenie detského ihriska v areály MŠ a ZŠ v obci Čeľovce.
09. Máj 2018
4.60 MB

2018
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska uzavretá medzi obcou Čeľovce a Ultima TV. spol. s.r.o. 
23. Apríl 2018
1.26 MB

2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
06. Apríl 2018
1.90 MB

2018
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva uzavretá medzi obcou Čeľovce a Topset Solutions s.r.o.
25. Marec 2018
3.97 MB

29/2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 29/2018 uzavretá medzi MPSVaR a obcou Čeľovce z operačného programu Ľudské zdroje.
27. Február 2018
5.55 MB

2018
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu uzavretá so spoločnosťou CONTAX EKO s.r.o.
16. Január 2018
1011.76 kB

2018
Zmluva o bežnom účte uzavretá medzi obcou Čeľovce a Prima banka, a.s.
12. Január 2018
284.13 kB

2017
Dohoda o elektronickom doručovaní uzavretá medzi Daňovým úradom Košice, pobočka Trebišov a obcou Čeľovce
11. Január 2018
1.53 MB

171221
Licenčná zmluva č. 171221 uzavretá medzi obcou Čeľovce a IFOsoft s.r.o.
02. Január 2018
544.28 kB

2017
Dohoda č. 17/45/012/86 uzavretá medzi obcou Čeľovce a ÚPSVaR Trebišov.
02. Január 2018
1.11 MB

2017
Dohoda č. 17/45/010/73 uzavretá medzi obcou Čeľovce a ÚPSVaR Trebišov.
02. Január 2018
1.02 MB

2017
Zmluva o bežnom účte uzavretá medzi obcou Čeľovce a VÚB bankou.
19. December 2017
617.42 kB

2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu na rok 2017
19. December 2017
2.83 MB

2017
Zmluva o dielo uzavretá medzi obcou Čeľovce a NOVAPRODUCT s.r.o. na predmet diela "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čeľovce"
23. November 2017
14.48 MB

2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - dotácie pre rímskokatolícku cirkev, filiálka Čeľovce
14. November 2017
589.82 kB

1497/2210/2017
Zmluva č. 1497/2210/2017 o výpožičke podperných bodov NN vedenia uzavretá medzi obcou Čeľovce a VSD a.s.
04. November 2017
1.57 MB

2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 uzavretá medzi obcou Čeľovce a Grécko-katolíckou cirkvou, farnosťou Čeľovce
11. Október 2017
586.05 kB