Dnes je nedeľa 31. mája 2020 meniny má Petronela/Petrana zajtra Žaneta

Kto je online..

Aktuálne máme 17 hosti prítomný

Obec Celovce
Up

Zmluvy

ID Popis Dátum Súbor Veľkosť
16/45/012/165
Dohoda č. 16/45/012/165 o pomoci v hmotnej núdzi uzavretá medzi ÚPSVaR Trebišov a obcou Čeľovce.
19. December 2016
1.16 MB

864/2016
Zmluva o terminovanom úvere č. 864/2016/UZ uzavretá medzi obcou Čeľovce a VÚB bankou.
19. December 2016
923.54 kB

1244/2016/D
Dohoda o vypĺňovacom práve k blankozmenke č. 1244/2016/D uzavretá medzi obcou Čeľovce a VÚB bankou.
19. December 2016
1001.12 kB

2016
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu uzavretá medzi obcou Čeľovce a spol. Econtax Eco, s.r.o.
12. December 2016
1001.16 kB

16/45/010/31
Dohoda č. 16/45/010/31 uzavretá medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov a obcou Čeľovce, predmetom ktorej je aplikácia ust. § 10 zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
01. December 2016
1.04 MB

2016
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4905.6060051KKO zo dňa 15.11.2016 uzavretý medzi obcou Čeľovce a spol. Eurovia SK a.s.
22. November 2016
584.80 kB

11/2016
Zmluva o dielo č. 4905.6060051KKO uzavretá medzi obcou Čeľovce a Eurovia SK a.s. na predmet diela: Úprava miestnych komunikácií.
21. November 2016
2.85 MB

2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) na rok 2016 uzavretá medzi obcou Čeľovce a Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku, Cirkevný zbor Čeľovce.
10. November 2016
648.71 kB

2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) na rok 2016 uzavretá medzi obcou Čeľovce a Rímskokatolíckou cirkvou, filiálka Čeľovce.
10. November 2016
625.68 kB

2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) na rok 2016 uzavretá medzi obcou Čeľovce a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Čeľovce.
10. November 2016
657.22 kB

1/2016
Dodatok č. 1/2016 k zmluve o technickej pomoci a poskytovaní služieb 
17. Október 2016
894.69 kB

29/O/2016
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 29/O/2016 uzavretá medzi obcou Čeľovce a spol. UCTOAUDIT s.r.o.
23. September 2016
1.66 MB

2016/2017
Zmluva na dodávku čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do škôl v rámci realizácie programu "školské ovocie" pre šk. rok 2016/2017 uzavretá medzi obcou Čeľovce a spol. M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
23. September 2016
2.91 MB

0033141400
Zmluva č. P-0033141400 o využívaní elektronických služieb uzatvorená medzi obcou Čeľovce a Union zdravotnou poisťovňou, a.s.
23. September 2016
512.44 kB

117/07/2016
Zmluva č. 117/07/2016/TV o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii uzavretá medzi obcou Čeľovce a Správou ciest KSS
23. September 2016
1.25 MB

2016
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
28. August 2016
3.81 MB

2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže uzavretá medzi obcou Čeľovce a mestom Trebišov
24. Júl 2016
1.03 MB

2016
Zmluva o postúpení práv a povinností investora č. 1331/291/2016 na časť stavby - Čeľovce - vodovod uzavretá medzi obcou Čeľovce a VVS a.s.
24. Júl 2016
669.41 kB

2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov uzavretá medzi obcou Čeľovce a spol. NATUR-PACK a.s.
01. Júl 2016
5.25 MB

2016
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 2/2016
24. Jún 2016
1.64 MB