Dnes je streda 23. októbra 2019 meniny má Alojzia zajtra Kvetoslava

Kto je online..

Aktuálne máme 28 hosti prítomný

Obec Celovce
Up

Zmluvy

ID Popis Dátum Súbor Veľkosť
2016
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 2/2016
24. Jún 2016
1.64 MB

2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE05000 uzavretá medzi obcou Čeľovce a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na predmet Čeľovce - Projekt poľných ciest.
02. Jún 2016
493.72 kB

2016
Zmluva o dielo uzavretá medzi obcou Čeľovce a Novaproduct s.r.o. na zhotovenie stavby - kultúrny dom a obecný úrad - zníženie energetickej náročnosti budov
10. Máj 2016
7.98 MB

2016
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb uzavretá medzi spol. Azeko s.r.o. a obcou Čeľovce
24. Apríl 2016
2.18 MB

160314
Licenčná zmluva č. 160314 uzavretá medzi spol. IFOsoft s.r.o. a obcou Čeľovce
24. Apríl 2016
572.34 kB

2016
Zmluva o poskytnutí služby - Výkon stavebného dozoru pre "PPÚ Čeľovce - projekt poľných ciest"
20. Marec 2016
1.97 MB

76320
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
20. Marec 2016
1.94 MB

16/13/007
Zmluva o dielo č. 16/13/007 na zhotovenie projektu
24. Február 2016
1.66 MB

2016
Mandátna zmluva uzavretá medzi obcou Čeľovce a PS Agentúra s.r.o. na proces verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky na dodanie predmetu obstarávania "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čeľovce".
13. Február 2016
2.28 MB

2016
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavretá medzi obcou Čeľovce a Ing. Jurajom Dankom
13. Február 2016
1.56 MB

2/2016
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
04. Február 2016
1.77 MB

2016
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu
04. Február 2016
989.03 kB

2015/08/01
Zmluva o dielo č. 2015 08 01 uzavretá medzi obcou Čeľovce a spol. Eurotrend Sk s.r.o.
13. Január 2016
2.55 MB

15/12/002
Zmluva o poskytovaní služieb č. vk 15/12/002 - poskytovanie služby virtuálnej knižnice
03. Január 2016
1.35 MB

30283T
Zmluva o pripojení uzavretá medzi obcou Čeľovce a VSD, a.s.
03. December 2015
2.10 MB

33585Z
Zmluva o pripojení uzavretá medzi obcou Čeľovce a VSD, a.s.
03. December 2015
1.72 MB

4905.5060015KKO
Zmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Čeľovce a Eurovia SK, a.s.
23. November 2015
7.89 MB

5/2015
Zmluva o elektronickej komunikácii a iných elektronických službách uzatvorená medzi Dôvera a.s. a obcou Čeľovce
14. November 2015
3.20 MB

4/2015
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
18. September 2015
1.41 MB

3/2015
Zmluva o dielo na prípravu a vypracovanie projektového súpisu: žiadosť o nenávratný finančný príspevok
10. August 2015
1.78 MB