Dnes je sobota 19. januára 2019 meniny má Drahomíra zajtra Dalibor

Kto je online..

Aktuálne máme 12 hosti prítomný

Obec Celovce
Up

Zmluvy

ID Popis Dátum Súbor Veľkosť
2018
Príkazná zmluva uzavretá medzi obcou Čeľovce a Dana Jasičová - jednorázová údržba verejného priestranstva v obci dňa 20.12.2018
04. Január 2019
525.90 kB

2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 
20. November 2018
3.16 MB

2018
Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny a výrobkov z nich uzavretá medzi obcou Čeľovce a M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. - miesto plnenia - Materská škola
22. Október 2018
1.62 MB

2018
Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny a výrobkov z nich uzavretá medzi obcou Čeľovce a M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. - miesto plnenia - Základná škola
22. Október 2018
1.63 MB

2018
Dohoda č. 18/45/054/155 uzavretá medzi obcou Čeľovce a ÚPSVaR Trebišov
22. Október 2018
6.10 MB

144/2018
Zmluva o výpožičke č. 144/2018 uzavretá medzi Slovenskou republikou zastúpenou MV SR a obcou Čeľovce s predmetom výpožičky: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. 
05. August 2018
3.24 MB

2/2018
Zmluva o dielo č. 2/2018 uzavretá medzi spol. AGGER, s.r.o. a obcou Čeľovce na predmet diela - zhotovenie detského ihriska v areály MŠ a ZŠ v obci Čeľovce.
09. Máj 2018
4.60 MB

2018
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska uzavretá medzi obcou Čeľovce a Ultima TV. spol. s.r.o. 
23. Apríl 2018
1.26 MB

2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
06. Apríl 2018
1.90 MB

2018
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva uzavretá medzi obcou Čeľovce a Topset Solutions s.r.o.
25. Marec 2018
3.97 MB

29/2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 29/2018 uzavretá medzi MPSVaR a obcou Čeľovce z operačného programu Ľudské zdroje.
27. Február 2018
5.55 MB

2018
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu uzavretá so spoločnosťou CONTAX EKO s.r.o.
16. Január 2018
1011.76 kB

2018
Zmluva o bežnom účte uzavretá medzi obcou Čeľovce a Prima banka, a.s.
12. Január 2018
284.13 kB

2017
Dohoda o elektronickom doručovaní uzavretá medzi Daňovým úradom Košice, pobočka Trebišov a obcou Čeľovce
11. Január 2018
1.53 MB

171221
Licenčná zmluva č. 171221 uzavretá medzi obcou Čeľovce a IFOsoft s.r.o.
02. Január 2018
544.28 kB

2017
Dohoda č. 17/45/012/86 uzavretá medzi obcou Čeľovce a ÚPSVaR Trebišov.
02. Január 2018
1.11 MB

2017
Dohoda č. 17/45/010/73 uzavretá medzi obcou Čeľovce a ÚPSVaR Trebišov.
02. Január 2018
1.02 MB

2017
Zmluva o bežnom účte uzavretá medzi obcou Čeľovce a VÚB bankou.
19. December 2017
617.42 kB

2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu na rok 2017
19. December 2017
2.83 MB

2017
Zmluva o dielo uzavretá medzi obcou Čeľovce a NOVAPRODUCT s.r.o. na predmet diela "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čeľovce"
23. November 2017
14.48 MB

« ZačiatokPredošlý123456NasledujúcaKoniec »
Strana 1 z 6