Dnes je streda 23. septembra 2020 meniny má Zdenka zajtra Ľuboš, Ľubor

Kto je online..

Aktuálne máme 24 hosti prítomný

Obec Celovce
Up

Dokumenty

ID Popis Dátum Súbor Veľkosť
5/2016
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2016 konaného dňa 17.10.2016
22. Október 2016
847.43 kB

2016
Informácie o zvoze nefunkčných elektrospotrebičov vykonanom spol. H+EKO, spol. s.r.o. dňa 13.10.2016
06. Október 2016
407.14 kB

1/2016
VZN obce Čeľovce č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čeľovce
23. September 2016
2.83 MB

4/2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čeľovce č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čeľovce
20. September 2016
7.08 MB

3/2016
Všeobecné záväzné nariadenie obce Čeľovce č. 3/2016 - číslovanie stavieb
20. September 2016
5.32 MB

2/2016
Všeobecné záväzné nariadenie obce Čeľovce č. 2/2016 o určení výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
20. September 2016
623.51 kB

34/2016
Uznesenie obecného zastupiteľstva k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Čeľovce č. 34/2016.
14. September 2016
1.16 MB

4/2016
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 4/2016 konaného dňa 05.09.2016
13. September 2016
932.67 kB

03/2016
Uznesenie č. 03/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6.6.2016
19. Jún 2016
929.74 kB

2/2016

Uznesenie č. 2/2016 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.04.2016 

14. Apríl 2016
387.67 kB

2016
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2016 - informácia pre verejnosť.
27. Marec 2016
783.45 kB

01/2016
Uznesenie č. 01/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2016
23. Február 2016
370.77 kB

2/2015
Informácia pre voličov k voľbám do NRSR
14. November 2015
1.07 MB

3
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
17. August 2015
126.85 kB

1
Odporúčania pre občanov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
14. August 2015
51.54 kB

3/2015
VZN obce Čeľovce č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Čeľovce
30. Máj 2015
2.11 MB

2/2015
VZN obce Čeľovce č. 2/2015 o kronike obce Čeľovce
30. Máj 2015
1.34 MB

1/2015
VZN obce Čeľovce č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Čeľovce
30. Máj 2015
1.43 MB

1/2015
Smernica pre používanie služobného motorového vozidla obce Čeľovce
18. Marec 2015
357.20 kB

5/2012

VZN obce Čeľovce č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.

02. Január 2013
152.18 kB