Dnes je sobota 11. júla 2020 meniny má Milota zajtra Nina

Kto je online..

Aktuálne máme 8 hosti prítomný

Obec Celovce
Up

Dokumenty

ID Popis Dátum Súbor Veľkosť
2019
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019
28. Jún 2019
1.01 MB

2019
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.03.2019 
12. Apríl 2019
1.09 MB

2019
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.01.2019.
12. Apríl 2019
1.32 MB

2019
Stavebné úpravy cesty II/552 - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania 
07. Marec 2019
1.40 MB

2019
Komunálny odpad - výpočet vytriedenia komunálnych odpadov
28. Február 2019
364.50 kB

2019
VSD,a.s. - oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny
28. Január 2019
79.57 kB

2019
Príloha č. 2 usmernenia ŠVPS SR - predaj 1 ks ošípanej
23. Január 2019
60.93 kB

2019
Príloha č. 1 usmernenia ŠVPS SR - registrácia chovu 1 ks ošípanej
23. Január 2019
95.20 kB

2018
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018.
07. Január 2019
391.58 kB

2018
Záznam z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018
07. Január 2019
926.25 kB

2018
Oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy obci
14. August 2018
713.35 kB

2018
Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia
24. Júl 2018
2.41 MB

2/2018
Uznesenie č. 2/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
26. Jún 2018
2.03 MB

2018
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb 2018-2023
26. Jún 2018
807.66 kB

2018
Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby
13. Jún 2018
508.08 kB

2018
Oznam regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov
24. Máj 2018
555.43 kB

2018
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
02. Máj 2018
401.27 kB

2018
VSD, a.s. - oznam o prerušení distribúcie elektriny
02. Máj 2018
300.04 kB

1/2018
Uznesenie č. 1/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
23. Apríl 2018
2.49 MB

2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
29. December 2017
137.06 kB