Uznesenia z piateho zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Sobota, 21 Máj 2011 10:56

UZNESENIE

z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 12. 5. 2011 v Čeľovciach.


A. Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:


- program obecného zastupiteľstva s doplnkom p. Sabovej riešiť program

„Jánske ohne“

- Správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia OZ

-  Informáciu o oprave strechy na budove svadobky

-  pripomienku p. Š. Ondu k VZN o chove psov doplniť § 17 ods. 1 VZN

 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

 

UZNESENIE č. 5.1/2011

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje záverečný účet obce za rok 2010,

ako aj celoročné hospodárenie.

 

UZNESENIE č. 5.2/2011

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje prevádzkovateľa verejného vodovodu

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť Trebišov.

 

UZNESENIE č. 5.3/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2011 o chove psov s doplnením § 17 ods. 1.

 

UZNESENIE č. 5.4/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zlikvidovať oplotenie a stĺpiky na školskom pozemku

ako aj výrez dreviny za spolupráce DUBINA s.r.o.

 

 

 

Zapísala: Farbárová B.

                                                                                                                                       Ing. Ján Michalko

                                                                                                                                               starosta