Zápisnica z prvého zasadnutia OZ konaného dňa 24.1.2012 Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 30 Január 2012 18:39

ZÁPIS
z prvého zasadnutia OZ konaného dňa 24. 1. 2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:   1.   Žiadosti občanov

 

Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľov  a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ: JUDr. B. Ferjo
Overovatelia: M. Rusnák, Š. Vojtko

Program:  žiadosti občanov

 

Za prítomností p. M. Sabovej bol rozobraný program zasadnutia, riešenie problému
s rozpadajúcim sa domom suseda p. Sabovej  p. J.Sabu.

P. Vojtko navrhol, aby starosta oslovil všetkých známych vlastníkov nehnuteľnosti na
odstránenie /zabezpečenie/ padajúceho zadného múru.

P.Gyuricska sa prišiel informovať ohľadom štítkov pre psov a informovať obecné zastupiteľstvo

ohľadom líšok túlajúcich sa po dedine, ktoré následne požierajú domáce sliepky.


Zapísal: JUDr. B.Ferjo

                                                                                                 Ing. Ján Michalko
                                                                                                          starosta