Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - opatrenia, ktorých cieľom je predísť šírenia vírusu COVID-19 Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 10 Marec 2020 14:48
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť
šíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu do odvolania platí nasledovné:

1. Žiadame klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne
komunikovali mailom a telefonicky.
2. Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa. Uchádzači o zamestnanie budú
kontaktovaní zamestnancami úradu.
3. Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať aj elektronicky so zaručeným
elektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončenia
zamestnania.
4. Všetky žiadosti o dávky ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné,
náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať aj
elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.
5. Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.
6. Prerušujú sa všetky výberové konania, školenia, vzdelávacie, skupinové aktivity a
vykonávanie aktivačnej činnosti.
7. Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom.

Na základe uvedených skutočností vás žiadame o spoluprácu, a to vyhlásenie uvedených
informácií v miestnom rozhlase a zverejnenie na verejných tabuliach obce.