Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 28 December 2017 23:05
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad si môžete pozrieť v sekcii "Zverejňovanie dokumentov - dokumenty"